30 marca 2020

Blogi » Mateusz Burczyk

Rewolucja w transporcie płynnych ładunków kontenerowych

Rewolucja w transporcie płynnych ładunków kontenerowych
Dla każdego, kto kiedykolwiek zetknął się bliżej z branżą TSL nazwy takie jak trans, timocom, teleroute nie są obce. Spedytorzy, logistycy, właściciele firm transportowych nie wyobrażają sobie w dzisiejszych czasach pracy bez giełd ładunkowych. Nie zawsze jednak było tak kolorowo.
Niektórzy z czytelników pamiętają pewnie czasy, kiedy listę wolnych ładunków czy "nieobstawionych" samochodów sporządzało się na pożółkłych kartkach notesów, po czym po ich rozplanowaniu dzwoniło się do kontrahentów, podwykonawców ustalając szczegóły wykonania zleceń. Ile razy zdarzało się, że zaciął się faks albo dane na potwierdzeniu były nieczytelne i trzeba było pomimo trudności uciekać się do niekonwencjonalnych sposobów, aby na czas zrealizować zlecenie. Kierowca niejednokrotnie potrafił dosłownie zniknąć gdzieś na trasie w Europie, a my nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje. Zazwyczaj okazywało się później, że „driver” szukał budki telefonicznej, aby poinformować swojego prowadzącego o wykonaniu zlecenia, ale czasem zdarzały się kradzieże, napady, uprowadzenia całych zestawów i przez to nie jedna firma transportowa zniknęła z rynku. Takich sytuacji nie pokazują w programach o polskich truckersach, a szkoda. W mniejszym stopniu taki surowy sposób działania branży TSL istniał w Polsce jeszcze 10-15 lat temu, ale wtedy przynajmniej był już Excel i telefony. Kto wtedy marzył o tym, by poprzez jedno klikniecie sprawdzić na GPS gdzie są nasze samochody czy wysłać im zlecenie? Technologia pędzi jak szalona i nie zatrzymuje się przed niczym, to my musimy pokornie dostosowywać się do zmian. Taka kolej rzeczy. Tamte czasy kształtowały charakter spedytora i uczyły szacunku do pracy, stanowiły kwintesencję naszego fachu, ale dzisiaj nie o tym.

Na przestrzeni ostatnich lat duże przedsiębiorstwa produkcyjne (przykładowo Unilever, Ikea) czy transportowe (choćby LKW Walter) dążąc do optymalizacji kosztowej za pośrednictwem dostosowanych do swoich potrzeb portali, aplikacji zaczęły poszukiwać transportowych alternatyw dla zabezpieczenia dostaw swoich ładunków. Oczywiście odbywało się to równolegle do istnienia dużych, wspomnianych wyżej komercyjnych platform i z czasem niektórzy mniejsi przewoźnicy zaczęli korzystać tylko z tych alternatywnych narzędzi bezpośrednio od klienta omijając typowe firmy spedycyjne. Jak to niestety bywa transport intermodalny musiał znacznie dłużej czekać na podobne usprawnienie, które oznacza istotną zmianę w sposobie funkcjonowania całej branży płynnych ładunków chemicznych i spożywczych. Na szczęście doczekaliśmy się przełomu w tej kwestii. Dzisiaj przedstawię Państwu wywiad przeprowadzony przeze mnie z Léon de Bruin założycielem i pomysłodawcą platformy która jest na dobrych torach, aby zrewolucjonizować ten obszar. Krótko o narzędziu:

TankContainerFinder.com jest intuicyjnym, bezpłatnym (w pierwszej fazie rozwoju) narzędziem umożliwiającym obrót płynnym ładunkiem przeznaczonym do przewozu w tank kontenerze czy we flexitanku. Jego zasada działania polega na tym, że w zależności od potrzeb, z dowolnego miejsca na świecie gdzie jakiś operator ma swoją jednostkę transportową czy w pobliżu przykładowo swój stock kontenerowy możemy sprzedać mu swój ładunek. Analogicznie do działania giełd drogowych, tutaj jednak przy wpisywaniu ładunku czy tank kontenera jesteśmy proszeni o bardziej szczegółowe dane. Taka specyfika tego transportu. Przy tworzeniu programu dużą uwagę przyłożono do tego, aby w sposób neutralny i anonimowy, skojarzyć ze sobą dostawcę i poszukującego ładunku. Każdy wie, że czasami nie chcielibyśmy, aby cały rynek wiedział, że wozimy coś dla danego klienta, szczególnie, że ładunków ciekłych jest na rynku niewspółmiernie mniej niż towarów przewożonych w sposób konwencjonalny. Żeby dobrze zobrazować sobie jak działa ten program poniżej przedstawiam zrzuty ekranu.

Mateusz Burczyk

 

Widok z programu:

Od strony DOSTAWCY:
Od strony WŁAŚCICIELA ŁADUNKU:


 

ROZMOWA:

1. Ile kosztuje miesięczny abonament za korzystanie z TankContainerFinder.com?

Korzystanie z platformy jest bezpłatne do końca 2017 roku dla poszukujących ładunków jak i dla właścicieli wolnych kontenerów.

2. Kim są Państwa główni klienci?

Klientami są zarówno operatorzy, leasingodawcy kontenerów czy nawet bezpośrednio logistycy z dużych firm produkcyjnych.

3. Czy wiele firm jest połączonych z aplikacją?

Obecnie (czyli 7 miesięcy po uruchomieniu) to ponad 250 firm na całym świecie.

4. Kierunki rozwoju aplikacji w przyszłości?

Teraz widzimy, że należy połączyć ze sobą popyt i podaż. Trzeba iść w stronę narzędzi przetargowych, w konsolidację mapy drogowej, podłączenia kontenerów z telematyką, w zaoferowania klientowi magazynu, mycia kontenera, ect. Czeka Nas rozwój na rynku pasz, żywnośc i gazu (obecnie koncentrujemy się głównie na przemyśle chemicznym). Naszą wizją jest kompleksowa platforma scalająca wszystkie elementy potrzebne dla realizacji trudnego i specjalistycznego kontenerowego przewozu ładunków ciekłych.


5. Jakie główne produkty pojawiają się na platformie?

Obecnie pracuje z nami 9/10 kluczowych operatorów. Oznacza to, że mamy dostęp do wszystkich typów tanków (cystern) praktycznie na całym globie. Oprócz tego połączyliśmy również dostawców Flexitanków. Kiedy macie Państwo zapytania związanych z chemikaliami i żywnością w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej zarówno wewnątrz tych krajów jak i na między innymi Państwami zapraszamy do nas.

- Panie Leon. Dziękuję za rozmowę. Postaram się przekazać w moim kraju Waszą dobrą, pionierską pracę dla transportu intermodalnego.

- Dziękuję Panie Mateuszu.

 

Jak Państwo widzą TankContainerFinder.com to rozwojowe, intuicyjne narzędzie. Powinno

zainteresować osoby mające, na co dzień do czynienia z obrotem ładunków płynnych. Warto też śledzić rozwój tej aplikacji pochodzącej od naszych kolegów z Zachodu. Mam nadzieję, że swoim artykułem raz jeszcze przybliżyłem Państwu najnowsze trendy w transporcie intermodalnym.


**

Mateusz BurczykPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×