21 stycznia 2020

Blogi » Zbigniew Kurzela

Kiedy przewoźnik nie jest spedytorem

Kiedy przewoźnik nie jest spedytorem
Wokół spedycji
Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym spedytor wykonujący samodzielnie przewóz towaru nabywa prawa i obowiązki przewoźnika. Zasada ta nie działa jednak w drugą stronę i przewoźnik, który sam nie wykonuje zleconego przewozu nie zamienia się automatycznie w spedytora!

Rozpatrzmy jakże częstą sytuację kiedy, to międzynarodowy przewoźnik drogowy otrzymuje zlecenie przewozu i nie jest w stanie, lub nie chce z różnych powodów podstawić pod przewóz własnego pojazdu. Co robi? Zleca dalej (potocznie podzleca) wykonanie danego przewozu innemu przewoźnikowi. Ten drugi może dalej zlecić przewóz następnemu przewoźnikowi, a trzeci jeszcze innemu, itd. Tworzy się łańcuch przewoźników, o ile nie ma już na początku odpowiedniego zakazu dalszego podzlecania.

Spedytor? a co to takiego
W takim łańcuszku pierwszemu przewoźnikowi może wydawać się, że on „tylko” organizował przewóz tak jak robią to spedytorzy. Nie mamy jednak do czynienia ze spedycją, jak mniema wielu przewoźników) a posłużeniem się przez przewoźnika pierwotnego (zwanego głównym) innym przewoźnikiem-podwykonawcą dla wykonania przewozu danego towaru.

Reklamacje składane przez spedytora

Skorzystanie z usługi podwykonawcy nie zmienia umowy przewozu międzynarodowego na umowę spedycji i nie zwalnia przewoźnika głównego z odpowiedzialności ponoszonej zgodnie z przepisami prawa, w tym przypadku Konwencją CMR.
Wspomniana „Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)” zawiera też postanowienia dotyczące przewozu wykonywanego przez kolejnych przewoźników (tzw. przewóz sukcesywny).
Nie należy tego mylić z posłużeniem się przewoźnikiem-podwykonawcą. Przewóz sukcesywny „… jest wykonywany na podstawie jednej umowy przez kilku kolejnych przewoźników drogowych a każdy z nich przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie całego przewozu”.
Pierwszy przewoźnik, który przyjął przesyłkę do przewozu od nadawcy przekazuje kolejnemu mu list przewozowy.
Drugi przewoźnik (ale nie podwykonawca) i kolejni (jeśli występują) poprzez wpisanie swojej nazwy i adresu w liście przewozowym (najczęściej w rubryce nr 17 standardowego druku lp. CMR) oraz potwierdzając pisemnie odbiór towaru przystępują do umowy przewozu uzgodnionej i zawartej przez pierwszego przewoźnika.

Spedytor strażnikiem terminów dostawy

Kolejny (drugi , trzeci, itd.) przewoźnik sukcesywny musi liczyć się z bezpośrednią odpowiedzialności wobec osoby uprawnionej z umowy przewozu. Ma jednak prawo wnoszenia do swojego poprzednika odpowiednich zastrzeżeń co do ilości, cech i stanu przejmowanego towaru.
W drogowych przewozach krajowych, główny przewoźnik również „może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne”.

W żadnym przypadku przewoźnik który powierzyła wykonanie transportu nie uzyskuje prawa do miana spedytora krajowego.

© Zbigniew Kurzela 2009

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×