21 stycznia 2020

Blogi » Zbigniew Kurzela

Zastaw jako zabezpieczenie należności spedytora

Zastaw jako zabezpieczenie należności spedytora
Spedytorzy, często obawiając się niesolidnych zleceniodawców, szukają oferty ubezpieczenia odroczonych płatności (zwanych kredytem kupieckim). Natomiast chcąc odzyskać przeterminowane należności za wykonane usługi spedycyjne korzystają z firm windykacyjnych. W obu powyższych usługach należy liczyć się z istotnym kosztem składki ubezpieczeniowej lub prowizji windykacyjnej.
W wielu przypadkach firma spedycyjna mogłaby wykorzystać ustawowe prawo zastawu na przesyłce. Prawo to przysługuje spedytorowi dla zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w ramach zlecenia spedycyjnego.

Kiedy przewoźnik nie jest spedytorem

Jak funkcjonuje taki zastaw?

Spedytor ma prawo uzależnić wydanie przesyłki od uregulowania wszystkich lub części opłat związanych z wykonaną usługą. Jeśli spedytor uzgodnił ze swoim zleceniodawcą stosowanie najnowszych polskich Ogólnych Warunków Spedycyjnych, ma prawo zastawu nie tylko w stosunku do bieżących płatności, ale i tych z poprzednich zleceń.

Reklamacje składane przez spedytora
Zastaw może być egzekwowany, dopóki spedytor posiada fizycznie towar we własnym magazynie spedycyjnym lub składowany jest na jego zlecenie przez inny podmiot (np. dom składowy).
Z zastawu może korzystać tak długo, jak rozporządza przesyłką za pomocą dokumentów. Korzystne jest zatem, aby spedytor występował jako nadawca i posiadał oryginał lub wtórnik listu przewozowego, kwit składowy lub konosament morski.
Korzystając z instytucji zastawu, spedytor może zabezpieczyć nie tylko swoje przychody ale również należności przewoźnika lub poprzedniego spedytora.

Spedytor strażnikiem terminów dostawy
Jest to ważne w aspekcie odwiecznych roszczeń przewoźników do spedytorów o terminową zapłatę za ich usługi. Jeśli dłużnik spedytora nie pokryje należności, spedytor ma prawo egzekucji odpowiednich kwot z przedmiotu zastawu.
© Zbigniew Kurzela 2009

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×