21 stycznia 2020

Blogi » Zbigniew Kurzela

Ogólne Warunki Spedycyjne

Ogólne Warunki Spedycyjne
Wokół spedycji
Klienci korzystający z oferty spedytorów, spotykają się często z góry ustalonymi zasadami wykonywania usług spedycyjnych, regulującymi wzajemne prawa i obowiązki stron – ogólnymi warunkami spedycyjnymi (OWS). Wzorcowe reguły świadczenia usług spedycyjnych wydane przez światową organizację - Międzynarodową Federację Zrzeszeń Spedytorów (FIATA) nazwane zostały „FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services”.

OPWS czas na zmiany
Przykładem wielonarodowych ustaleń są warunki spedycyjne krajów skandynawskich z 1998 roku znane pod skrótem NSAB 2000. Najczęściej jednak są w użyciu warunki wypracowane przez krajowe organizacje spedytorów.
Dla przykładu Anglicy stosują warunki z 2005 roku „British International Freight Association Standard Trading Conditions” ( BIFFA STC 2005) , a spedytorzy z Niemiec używają „Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen” ( ADSp).

Wokół spedycji
Często zamiast podawania konkretnego roku wprowadzenia OWS, spedytorzy zastrzegają stosowanie najnowszego (aktualnego) wydania danych warunków spedycyjnych. W niemieckich zleceniach spedycyjnych spotkamy często zapis ADSp neueste Fassung.
Zwróćmy uwagę, że część spedytorów, zarówno największe holdingi transportowo-spedycyjno-logistyczne, jak i nawet małe przedsiębiorstwa wydają, własne regulaminy ( spedycyjne warunki handlowe, General Forwarding Terms , itp.) mniej lub bardziej zbliżone do zapisów OWS danego kraju.

Kiedy przewoźnik nie jest spedytorem

Uwaga:
Trzeba pamiętać, że ogólne warunki spedycyjne mają w zależności od kraju różne umocowanie prawne. W Polsce nie stanowią źródła prawa, a ich zastosowanie (tak jak i innych regulaminów ) są ściśle uwarunkowane przez przepisy polskiego prawa cywilnego np.: muszą być dostarczone drugiej stronie jeszcze przed zawarciem umowy spedycji.
W Polsce mamy długą tradycję stosowania ogólnych warunków spedycyjnych. W czasach państwowego monopolu handlu zagranicznego wydano w 1956 roku „Ogólne Warunki Spedycyjne” zatwierdzone przez ówczesną Polską Izbę Handlu Zagranicznego.
W myśl tamtych warunków, spedytorem był tylko ten, kto działał we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy.
Zleceniodawcami były niemal wyłącznie centrale handlu zagranicznego (CHZ), a pośredniczącymi spedytorami firmy państwowe lub spółdzielcze.
Ostatnie 20 lat praktyki spedycyjnej - już w innym ustroju gospodarczym - spowodowało, że spedytor działa prawie wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.
Aktualnie w Polsce w użyciu są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, opracowane przez PISiL w 2002 roku, powszechnie znane pod skrótem OPWS 2002.
Obecnie prowadzone są prace nad kolejnym ich wydaniem planowanym na rok 2010.
projekt zmian OPWS

© Zbigniew Kurzela 2009
www.atrasel.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×