21 stycznia 2020

Blogi » Zbigniew Kurzela

Obowiązki windykacyjne spedytora

Obowiązki windykacyjne spedytora
Wokół spedycji
W kolejnym odcinku z cyklu "Wokół spedycji" opracowywanego przez Zbigniewa Kurzelę, a tak chętnie czytanego przez czytelników portalu spedycje.pl., nasz ekspert zajmuje się jednym z "obowiązków", jakie ciążą na spedytorze. Tym razem pisze o konieczności działań "windykacyjnych".

 
Rodzaje odpowiedzialności spedytora
Jednym z obowiązków spedytora, jakie znajdziemy w kodeksie cywilnym jest podejmowanie działań kontrolno – windykacyjnych na rzecz zleceniodawcy. Nie każdy spedytor pamięta, że za zaniechanie spełniania tych powinności może ponieść pełną odpowiedzialność wobec swojego pryncypała.
Zgodnie z odpowiednim przepisem wymaga się od przedsiębiorcy trudniącego się spedycją podjęcia „…czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki”.

Kiedy przewoźnik nie jest spedytorem
Spedytor powinien być w stanie określić, czy należności nie zostały zawyżone, zatem musi znać taryfy przewozowe, stawki celne i inne tabele (wykazy, cenniki) różnorodnych opłat spotykanych w branży TSL.
Kontrola obciążeń wystawianych przez przewoźników nie powinna nastręczać trudności.
Dawniej bardzo ceniono wiedzę spedytora na temat taryf przewozowych. Obecnie, już tylko niewiele przewozów wykonywanych jest na podstawie oficjalnie publikowanych cenników, nawet w transporcie kolejowym.
Spedytorzy lotniczy muszą uważać przy przesyłkach „collect” na prawidłowość naliczenia stawek TACT (The Air Cargo Tariff and Rules), jeśli takie były zastosowane.
Spedytorzy, nie prowadzący na co dzień usług agencji celnej, mogą mieć problemy z kontrolą prawidłowo wyliczonych należności celnych. Jeśli spedytor stwierdził nadpłatę należności celno-podatkowych, to aby wystąpić o ich zwrot, musi dobrze znać przepisy oraz odpowiednie procedury prawa celnego i podatkowego.
Zastaw jako zabezpieczenie należności spedytora
Inne nadpłacone kwoty związane z przewozem przesyłki, mogą mieć charakter opłat urzędowych, jak i różnorodnych należności firm, obsługujących proces przemieszczania. Naliczone opłaty urzędowe, np. za kontrolę fitosanitarną dobry spedytor zawsze porówna z aktualną tabelą „Stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej”.
Mnogość innych opłat i dodatków kosztowych takich jak: BAF, CAF, THC, opłaty demurrage / detention, kary za przetrzymanie wagonu i przekroczenie czasu wolnego na rozładunek samochodu zmuszają spedytora do skrupulatnego sprawdzenia zasadności naliczonych obciążeń.

Spedytor ma obowiązek windykacyjny polegający na podjęciu czynnych działań, aby nadpłacone kwoty odzyskać.

© Zbigniew Kurzela 2009
www.atrasel.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×