21 stycznia 2020

Blogi » Zbigniew Kurzela

Spedytor ubezpiecza towar w przewozie

Spedytor ubezpiecza towar w przewozie
Jedną z usług związanych z przewozem, jaką może zaoferować spedytor - jest ubezpieczenie przesyłki. Wielu zleceniodawców spedytora ma przeświadczenie, że towar jest chroniony
w ramach ubezpieczeń OC posiadanych przez spedytorów lub przewoźników.
Nic bardziej mylnego.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (tzw. OCS ) ma chronić przede wszystkim aktywa spedytora, a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika ( tzw. OCP) ubezpieczyciel będzie chronił majątek przewoźnika.

Obowiązki windykacyjne spedytora
Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OCP nastąpi dopiero po udowodnieniu winy przewoźnika, ale może też dalej podlegać ograniczeniom rodzajowym oraz kwotowym!
Ubezpieczeniem przeznaczonym do ochrony samego towaru podczas przewozu jest jedynie ubezpieczenie CARGO.
Uznanym na świecie standardem umownych warunków ubezpieczeń towarów podczas międzynarodowego przewozu są angielskie Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses).

Występują w trzech podstawowych zakresach oznaczonych literami:
  • C - z najmniejszym zakresem ubezpieczenia,
  • B - średni zakres ochrony,
  • A - najszerszy zakres ubezpieczenia na bazie „wszystkich ryzyk" (typu All Risks).
Są jeszcze inne specjalistyczne klauzule np. dla towarów przewożonych transportem lotniczym, dla mrożonej żywności, itp.
Kiedy przewoźnik nie jest spedytorem
Spedytor aranżuje ubezpieczenie ładunku (cargo), jeśli otrzyma takie polecenie pisemnie. Samo wpisanie przez zleceniodawcę wartości towaru, zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi, nie równa się udzieleniu spedytorowi dyspozycji na dokonanie czynności ubezpieczenia Cargo.

Rodzaje odpowiedzialności spedytora

Czuję się zobligowany, aby podać też praktyczne zastosowania zagadnień poruszonych w tym artykule. Firma aTraSeL prowadzi, z powodzeniem już od ponad 12 lat, „system zgłaszania przesyłek do ubezpieczenia CARGO”. System działa w praktyce oraz jest używany z korzyścią przez firmy przewozowe, spedycyjne i logistyczne. Zapraszam do kontaktu, dane znajdziecie Państwo na stronie www.atrasel.pl/kontakt .

© Zbigniew Kurzela 2010

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×