21 stycznia 2020

Blogi » Zbigniew Kurzela

Spedytor w obliczu awarii wspólnej

Spedytor w obliczu awarii wspólnej
Zdaniem eksperta
Dzisiaj kolejny odcinek porad dla spedytorów, spisanych przez Zbigniewa Kurzelę, znanego i cenionego w środowisku eksperta i doradcę w branży TSL.
Spedytor morski musi liczyć się z sytuacją wystąpienia „awarii wspólnej” (general average).
Dla wielu klientów firmy spedycyjnej może być niezrozumiałe, że muszą złożyć „bond awaryjny” (average bond) oraz wpłacić depozyt pieniężny, aby ładunek został im wydany z portu morskiego.

Spedytor ubezpiecza towar w przewozie
Awaria wspólna jest instytucją prawa morskiego mającą swoje korzenie w starożytności. Zasady jej funkcjonowania znajdujemy już w Prawie Rodyjskim (Lex Rhodia de iactu),
a także w prawie rzymskim. W IV księdze Kodeksu Justyniana znajdujemy zapis "... gdy dla ulżenia statkowi, towar został wyrzucony za burtę, wówczas to co zostało poświęcone dla wszystkich, powinno być przez wszystkich poniesione".
Zasadnicze kanony awarii wspólnej funkcjonują w prawie morskim niezmiennie do chwili obecnej. Zgodnie z polskim Kodeksem Morskim „ …stanowią nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki poniesione rozmyślnie i rozsądnie w celu ratowania statku, ładunku na nim przewożonego oraz frachtu ze wspólnego dla nich niebezpieczeństwa.”

Obowiązki windykacyjne spedytora
Jeśli spedytor został zawiadomiony, że kapitan statku ogłosił awarię wspólną, należy spodziewać się po przybyciu statku do portu przeznaczenia, uruchomienia dyspaszy czyli rozliczenia powstałych z tego tytułu kosztów na wszystkich uczestników rejsu. Rozliczenia dokonuje specjalnie powołany do tego zadania dyspaszer (average adjuster).
Wyliczeń dokonuje się zazwyczaj według zasad ustalonych przez Reguły Jorku i Antwerpii
(York-Antwerp Rules). Reguły te opracowano po raz pierwszy w 1864 roku, a ostatnie zmiany wprowadzono w 2004 roku.

Wokół spedycji
Spedytor ma jednak możliwość ubezpieczenia ryzyka związanego z wystąpieniem awarii wspólnej w ramach ubezpieczeń cargo. Można wykorzystać warunki zawarte w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A) 1/1/09 (Institute Cargo Clauses [A] 1/1/09).
Znajdująca się tam „Klauzula o awarii wspólnej” określa zasady ubezpieczania tego
rodzaju zdarzeń.
© Zbigniew Kurzela 2010
www.atrasel.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×