16 grudnia 2019

Blogi » Zbigniew Kurzela

Spedytorze, nie popełniaj błędu w wyborze!

Spedytorze, nie popełniaj błędu w wyborze!
Zdaniem eksperta
Dzisiaj kolejny odcinek porad dla spedytorów, spisanych przez Zbigniewa Kurzelę, znanego i cenionego w środowisku eksperta i doradcę w branży TSL.

Dlaczego kontrahent spedytora nie zleca przewozu bezpośrednio przewoźnikowi? Prawdopodobnie woli skorzystać z firmy zawodowo trudniącej się nadawaniem i odbiorem ładunków, mającą odpowiednią wiedzę i profesjonalną znajomość rynku przewozowego.

Spedytor w obliczu awarii wspólnej

Otrzymując zlecenie spedycyjne przesłania towaru z miejsca nadania do miejsca odbioru, spedytor może :
a) sam wykonać przewóz - nabywa wtedy prawa i obowiązki przewoźnika
b) posłużyć się zawodowym przedsiębiorstwem przewozowym dla wykonania tego zlecenia.

Ale kto ma dokonać przewozu?
Kto będzie odpowiednim przewoźnikiem. Przecież na rynku jest bardzo dużo różnorodnych firm przewozowych. Fundamentalną odpowiedzialnością spedytora jest prawidłowy wybór wykonawcy, który dokona przewozu. Jeśli nie popełni „winy w wyborze” (culpa in eligendo), spedytor nie ponosi odpowiedzialności za wybranego przewoźnika.

Spedytor ubezpiecza towar w przewozie
Ponieważ w przypadku szkody firma spedycyjna spedytor musi udowodnić, że nie była winna, bardzo ważne jest staranne wyszukanie przewoźnika godnego zaufania. Przecież takiemu podwykonawcy zostanie powierzony ładunek niekiedy o wielotysięcznej wartości.
Od dowiezienia na czas i niezmienionym stanie towaru może zależeć realizacji ważnego kontraktu handlowego. Kryteria jakim będzie podlegał akt starannego wyboru firmy przewozowej zależy od wielu czynników: kierunku przewozu, rodzaju towaru, terminu dostawy czy sytuacji na rynku przewozowym.
Bez wątpienia jednak w sytuacji permanentnego pojawiania się na rynku „fałszywych przewoźników” proces wyboru musi być przemyślany, podlegać odpowiednim procedurom i przeprowadzony z nadzwyczajną ostrożnością.

Obowiązki windykacyjne spedytora
Spedytor winien tak działać jakby powierzał komuś obcemu swój cały majątek osobisty. Zły wybór może oznaczać dla firmy spedycyjnej nie tylko utratę renomy ale i niekiedy plajtę całego przedsiębiorstwa.

© Zbigniew Kurzela 2010
www.atrasel.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×