21 maja 2018

Blogi » Hubert Szawaryński

Kierowca zatrudniony w dwóch firmach

Kierowca zatrudniony w dwóch firmach Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby kierowca mógł być zatrudniony w dwóch różnych firmach transportowych. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać o przestrzeganiu przepisów, dotyczących czasu pracy.
Kierowco – informuj o dodatkowym zatrudnieniu
Kierowcy są jedynymi pracownikami, którzy są zobowiązani do informowania swojego pracodawcy o zatrudnieniu w innej firmie transportowej. W tym celu składają oni specjalne pisemne oświadczenie o aktywności zawodowej, które zawiera informacje na temat formy zatrudnienia oraz wykonywanych czynności zawodowych, włącznie z wymiarem pracy i tygodniową liczbą godzin poświęcanych na realizację przewozów. Czemu ma to służyć?
Oświadczenie kierowcy ma na celu ułatwienie pracodawcy planowanie czasu pracy swoich pracowników tak, by nie przekroczył on norm zawartych w przepisach. Zgodnie z nimi przeciętny tygodniowy czas pracy kierowcy wraz z nadgodzinami nie może przekraczać 48h w tygodniu (według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z 15 marca 2006 r. art.6 pkt.2 rozp.561). Jak to wygląda w praktyce?

Oświadczenie o aktywności zawodowej – czy pomaga?
Choć oświadczenie kierowcy ma pomagać w planowaniu czasu jego pracy, to jednak nie do końca jest to możliwe – podawane w oświadczeniu informacje są bowiem zbyt ogólne, by na ich podstawie można było cokolwiek planować. By to było możliwe pracodawca, musiałby uzyskać z drugiego zakładu pracy grafik kierowcy z wyprzedzeniem. Jednak zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedsiębiorstwa nie mogą komunikować się między sobą odnośnie grafików swoich pracowników. W takiej sytuacji pracodawca nie może wymagać od kierowcy przestrzegania norm, dotyczących czasu pracy, ponieważ nie ma dostępu do informacji, które by mu to umożliwiły. Nie może również karać za przekroczenie owych norm.
X Polecamy artykuł:
Bliżej budowy obwodnicy Opatowa


Hubert Szawaryński HiT Transport
www.hittransport.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×