19 czerwca 2018

Blogi » Hubert Szawaryński

Transport w 2016 roku, czyli co wynika z najnowszych danych GUS

Transport w 2016 roku, czyli co wynika z najnowszych danych GUS

W analizowaniu i prognozowaniu zjawisk zachodzących w branży transportowej niezwykle przydatne są dane statystyczne. Na ich podstawie można nie tylko zauważyć najważniejsze prawidłowości zachodzące na rynku, ale także przewidzieć kierunki rozwoju oraz zjawiska, które mogą zaistnieć w przyszłości. Pozwala to podejmować bardziej trafne decyzje inwestycyjne czy polityczne, a w pewnym sensie nawet osobiste (np. dotyczące zmiany zatrudnienia, podjęcia nauki, odbycia kursów itd.).

 


Kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny opublikował roczne podsumowanie działalności w branży transportowej w 2016 roku. Z przedstawionych danych można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków:

 

  1. Zainteresowanie usługami transportowymi w Polsce rośnie. Przychody ze sprzedaży usług (dotyczy to wszystkich jednostek transportu) były w 2016 roku większe o 8,4% niż rok wcześniej i wyniosły 206,6 mld zł.

  2. Wzrasta ilość samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce. Na koniec 2016 roku było ich 3,2 mln – o 2,6% więcej niż w roku 2015.

  3. Coraz więcej towarów przewożonych jest z użyciem transportu samochodowego. W 2016 roku wzrost względem roku 2015 wyniósł 2,7% (przewieziono 1546,6 mln ton ładunków). Praca przewozowa liczona w tonokilometrach wzrosła natomiast o 11,2%.

  4. W bardzo szybkim tempie rozwija się w Polsce transport międzynarodowy. W 2016 r. zanotowano wzrost przewozów krajowych o 1,0% w tonach i o 1,9% w tonokilometrach, natomiast przewozy międzynarodowe wzrosły o 18,7% w tonach i o 18,0% w tonokilometrach.

  5. Polska branża transportowa dominuje w Europie. Przewozy ładunków transportem samochodowym (w tonokilometrach) stanowiły 14,7% w ogólnych przewozach Unii Europejskiej, co daje Polsce drugie miejsce (za Niemcami). Jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe, Polska miała w 2016 roku udział wynoszący ponad 25% i znalazła się na pierwszej pozycji.

 

Czy te dane napawają optymizmem na kolejne lata? Z pewnością tak. Jeśli tempo rozwoju się utrzyma, a decyzje polityczne i regulacje międzynarodowe nie staną temu na drodze, branżę transportową w Polsce czeka w najbliższym czasie prawdziwy rozkwit. Za co oczywiście mocno trzymamy kciuki!

 

Dane: Główny Urząd Statystyczny**

Hubert Szawaryński HiT Transport

www.hittransport.plPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×