20 marca 2019

Blogi » Hubert Szawaryński

Polska – rosnąca europejska potęga transportowa

Polska – rosnąca europejska potęga transportowa

Rynek TSL w Polsce rozwija się błyskawicznie, a nasze rodzime firmy osiągają ogromne sukcesy w całej Europie. Ten fakt znany jest powszechnie, choć warto poprzeć go kilkoma statystykami, dzięki którym łatwiej będzie zobaczyć perspektywy rozwoju dla branży.


Branża transportowa przyspiesza

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na przyspieszenie, jakie dotknęło polski rynek TSL od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dane GUS są bardzo wymowne: udział sektora usług transportowych i logistycznych w PKB wzrósł z 5,4% w 2004 roku do 6,5% w 2015 roku. Znaczenie usług transportowych jest więc coraz większe, a przy tym często największe firmy logistyczne stawiają właśnie na polskie usługi, szukając dla siebie partnerów do współpracy.


Dodatkowym wskaźnikiem potwierdzającym rozwój TSL są dane dotyczące wynajmu nowoczesnej powierzchni magazynowej. W 2017 roku popyt netto wyniósł aż 3,1 mln m2. 65% popytu jest generowane przez największe sieci handlowe, a także przez operatorów logistycznych. Nie bez powodu powierzchnie magazynowe w Polsce powstają w szybkim tempie. W 2017 roku oddano do użytku 2,3 mln m2 magazynów, a 1,2 mln m2 wciąż jest w budowie. Ceny najmu są atrakcyjne dla zagranicznych firm, w związku z czym Polska znalazła się na trzecim miejscu w Europie pod względem powierzchni wynajętej przestrzeni magazynowej.


Rozwój branży to coraz większe wyzwania

Szybki rozwój to ogromna korzyść finansowa i obiecująca przyszłość dla wielu firm – zarówno transportowych, jak i usługowych. Jednak warto pamiętać o tym, że wraz z plusami pojawią się także wyzwania, którym trzeba będzie stawić czoła. Przedstawiciele branży transportowej będą musieli zmierzyć się między innymi z kwestiami takimi jak:


  • dostosowywanie się do przepisów unijnych, zarówno dotyczących warunków przewozów i ich kontroli, jak i zatrudnienia w branży;

  • stałe powiększanie floty transportowej i jej dostosowywanie do zmieniających się warunków prawnych i fizycznych;

  • zwiększanie wydajności – wprowadzanie nowych systemów zarządzania, unowocześnianie technologii, aby nie zostać w tyle za prącą naprzód konkurencją;

  • zatrudnianie pracowników, którzy sprostają wszystkim wyzwaniom – a to niełatwe, ponieważ rynek pracy przestaje nadążać z dostarczaniem pracowników transportu i spedycji o odpowiednich kwalifikacjach i wysokiej motywacji.


Przyszłość TLS?

Zapowiada się, że przyszłość polskiej branży TSL będzie piękna i pełna sukcesów, pod warunkiem że jej przedstawiciele w porę będą zauważali zmiany w wymaganiach klientów i skutecznie dostosują do nich swoją działalność. Najważniejsze kierunki rozwoju w tym momencie to optymalizacja i automatyzacja procesów, rozwój elektromobilności, zwiększenie ilości kobiet w branży (o potencjale tej grupy zawodowej można przeczytać więcej w poprzednim artykule) i otwarcie się na pracowników z Europy Wschodniej. Warto patrzeć w przyszłość z optymizmem, bo jest ku temu mnóstwo uzasadnionych powodów.


Hubert Szawaryński HiT Transport

www.hittransport.plPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×