25 kwietnia 2019

Blogi » Hubert Szawaryński

Za mało MOP-ów przy polskich autostradach?

Za mało MOP-ów przy polskich autostradach?
MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych, to jeden z niezwykle ważnych elementów infrastruktury drogowej, skierowany na zaspokajanie potrzeb osób korzystających z dróg publicznych.

Są to specjalnie wydzielone tereny przy drogach ekspresowych i autostradach. Znajdują się tam miejsca postojowe oraz budynki użyteczności publicznej o charakterze handlowym, gastronomicznym, noclegowym i usługowym.

Rodzaje MOP-ów i ich role

W Polsce MOP-y podzielone są na trzy klasy:
  • Klasa I – teren wyposażony w parkingi i jezdnie manewrowe, a także w zaplecze sanitarne, odpowiednie oświetlenie i ewentualnie punkt małej gastronomii.
  • Klasa II – na terenie znajdują się obiekty opisane powyżej, a ponadto stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, punkty gastronomiczne, handlowe i informacyjne.
  • Klasa III – teren wyposażony jest w obiekty opisane wyżej, a dodatkowo w obiekty noclegowe, ewentualnie punkty pocztowe, bankowe czy usługowe (biura turystyczne, ubezpieczeniowe).

Aby MOP-y właściwie pełniły swoje funkcje, muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim ważne jest to, aby znajdowały się w stosunkowo niedużym oddaleniu od siebie (mowa zwłaszcza o MOP-ach klasy II i III, czyli wyposażonych w stacje paliw) oraz aby były właściwie oznaczone (odległość do najbliższej stacji paliw).

Gdy do użytku oddawane są nowe odcinki dróg ekspresowych i autostrad, konieczne jest wyposażenie ich w miejsca obsługi podróżnych, bez których podróżowanie oraz realizacja usług transportowych są utrudnione, spada komfort poruszania się po drogach oraz bezpieczeństwo.

Problem MOP-ów w Polsce i jego źródło
Jak wskazuje raport NIK z 21 sierpnia 2018,  MOP-ów klasy II i III jest w Polsce za mało i są za bardzo od siebie oddalone. Brakuje także informacji o odległości do kolejnego MOP, co w innych krajach UE jest obecnie standardem.

W okresie objętym kontrolą NIK na polskich autostradach funkcjonowały 62 MOP-y kategorii II lub III oraz 80 MOP-ów kategorii I. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że autostrada posiada jezdnie w dwóch kierunkach, a MOP zwykle obsługuje tylko jeden z nich. Można zatem wyliczyć, że ogólnie miejsca obsługi podróżnych różnych kategorii dostępne są na autostradach średnio co 23 km, a MOP-y klasy II i III - co 53 km.

Na poszczególnych odcinkach sytuacja ma się jednak bardzo różnie - istnieją takie miejsca, gdzie odległości te są w rzeczywistości znacznie większe. Najdłuższy fragment drogi bez miejsca obsługi podróżnych kategorii II lub III wynosi 180 km i jest to odcinek autostrady A4 od okolic Tarnowa do przejścia granicznego w Korczowej.

Sytuacja nie jest lepsza na drogach ekspresowych. Ich łączna długość to ok. 1670 km, podczas gdy MOP-ów kategorii II i III można na nich znaleźć zaledwie 15. Najgorzej wypada droga ekspresowa S3, gdzie odległość pomiędzy miejscem obsługi podróżnych w okolicach Sitna i najbliższym MOP-em w Zielonej Górze wynosi 159 km. Aby zatankować na tym odcinku, podróżni muszą zjechać z trasy i poszukać stacji paliw poza drogą.

Z czego wynika problem niedoboru miejsc obsługi podróżnych w Polsce? Przyczyn można upatrywać w... braku chętnych na inwestowanie w takie placówki. Obiekty te są bowiem w głównej mierze własnością Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a inwestor może jedynie dzierżawić je, płacąc ustalony czynsz oraz uiszczając procentową opłatę od dochodu.

Sama budowa placówki oraz zapewnienie odpowiednich warunków przestrzennych i sanitarnych także jest dużym, wymagającym przedsięwzięciem. Miejmy jednak nadzieję, że już wkrótce w Polsce pojawi się więcej MOP-w, z czego skorzystaliby zarówno podróżujący, jak i transportowcy.

Hubert Szawaryński HiT Transport
www.hittransport.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×