25 czerwca 2019

Cło » Dokumenty celne

Celnicy zatrzymują towary bez znaku CE

Celnicy zatrzymują towary bez znaku CE
Jednym z zadań funkcjonariuszy celnych jest dbałość o niedopuszczenie na rynki krajów Unii Europejskiej towarów, które nie spełniają odpowiednich wymagań co do bezpieczeństwa ich użytkowania. Tym bardziej, że nasze granice są zewnętrznymi granicami UE. Wiodąca w tym względzie, jeżeli chodzi o liczbę zatrzymań towarów na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, jest Izba Celna w Gdyni.
W poniedziałek 17 grudnia br. na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego funkcjonariusze referatu zwalczania przestępczości celnej w Gdyni przeprowadzili kontrolę towarów znajdujących się kontenerze zawierającym (zgodnie z dokumentami) urządzenia gimnastyczne. Po otwarciu kilku kartonów funkcjonariusze stwierdzili 3 rodzaje urządzeń gimnastycznych, co do których nabrali podejrzeń, że nie spełniają norm dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktu. Dlatego zatrzymano 800 sztuk urządzeń gimnastycznych. Odbiorcą towaru jest firma z Warszawy.
 
W innym kontenerze zakwestionowano niszczarki dokumentów, które były przeznaczone dla odbiorcy w Lublinie. Po otwarciu czterech kartonów funkcjonariusze stwierdzili 3 rodzaje niszczarek dokumentów bez oznaczeń CE na towarze. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali 280 sztuk niszczarek dokumentów. Podstawą prawną tych działań było naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Całość dokumentów kierownik OC „Baza Kontenerowa” w Gdyni skierował do pomorskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku z wnioskiem o wydanie opinii w kwestii spełnienia przez wyrób zasadniczych wymagań.
Bowiem większość wyrobów, które spełniają wymogi, określone w dyrektywach nowego podejścia, musi być oznakowane symbolem CE.
Znak tCE nie jest znakiem bezpieczeństwa, jakości ani pochodzenia, jak wielu uważa, lecz deklaracją producenta, że dany wyrób spełnia zasadnicze wymagania.
 
Z danych uzyskanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że zatrzymania w pomorskich urzędach celnych stanowią ponad połowę wszystkich zatrzymań w skali całego kraju.
W porównaniu z poprzednimi latami, zauważa się tendencję zwyżkową w ilości ujawnianych przypadków. Przykładowo w roku 2005 odnotowano na obszarze Izby Celnej w Gdyni 47 zatrzymań, w 2006 – 73 zatrzymania, zaś w roku 2007 – już ponad 100.
Celnicy zatrzymują najróżniejszy asortyment, zarówno towary podlegające najpopularniejszym dyrektywom nowego podejścia, takie jak zabawki, maszyny, sprzęt elektryczny, środki ochrony indywidualnej, ale również wyroby budowlane, produkty medyczne.
Najczęstszą przyczyną zatrzymań, jest brak oznakowania CE i deklaracji zgodności ale i zdarzają się też przypadki, gdy zgłaszane są do odprawy celnej towary, które mają naniesiony znak CE bezpodstawnie, gdyż dany towar nie podlega przepisom dyrektyw nowego podejścia. (źródło:IC Gdynia)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×