23 lutego 2020

Edukacja » Edukacja

Studia TSL: Agent Celny

Studia TSL: Agent Celny

Gdy mówimy o najszybciej rozwijających się gałęziach gospodarki w Polsce, nie sposób pominąć sektor usług transportowych i logistycznych. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego rosną przychody firm oraz przewozy ładunków, co pod tym względem daje nam drugie miejsce w Unii Europejskiej. Tymczasem analitycy rynku pracy alarmują, że branża logistyczna cierpi na brak pracowników. Brakuje nie tylko kierowców czy magazynierów, ale wraz z postępującą cyfryzacją, pojawieniem się inwestorów zagranicznych i realizacją międzynarodowych inwestycji pokroju chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku oraz ciągłymi nowelizacjami przepisów, pojawia się ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników; takich, którzy biegle radzą sobie w meandrach prawnych, są komunikatywni i dobrze zorganizowani, lubią pracować w biurze i w terenie oraz znają języki obce. Dla tych, którzy spełniają powyższe wymagania i do tego szukają dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia, pomysłem wartym rozważenia będzie zawód agenta celnego. A jak nim zostać? Postawić na wykształcenie!


Studia podyplomowe o specjalizacji agenta celnego realizowane są na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Podczas dwóch semestrów przyszli agenci kształcą się pod okiem specjalistów i ekspertów z branży oraz przygotowują do zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci zdobywają wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu oraz wpis na listę agentów celnych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów.


Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, funkcjonująca na rynku usług edukacyjnych ponad 25 lat, posiada wieloletnią tradycję w kształceniu w zakresie obsługi celnej. Kształci studentów nie tylko na specjalności "Obsługa celna biznesu", w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale także na studiach podyplomowych "Agent celny", dążąc do tego by studenci mieli możliwość nabycia, czy poszerzenia wiedzy w zakresie szerokorozumianych zagadnień celnych.  - mówi dr Justyna Żylińska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki UTH.


Aby zapisać się na kierunek Agent Celny należy posiadać co najmniej dyplom licencjata (studiowany wcześniej kierunek nie ma znaczenia). Dr Ewa Listopadzka z Centrum Studiów Podyplomowych UTH zwraca uwagę, że to świetny sposób na zmianę zawodu. Wśród studentów Uczelni znajdują się zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, a pragnące zmienić branżę jak i absolwenci bez praktyki w zawodzie..


Kandydatów na studia w UTH kusi nie tylko wysoki poziom nauczania i nacisk położony na praktyczne przygotowanie do pracy na zajęciach prowadzonych pod patronatem agencji celnej Rusak Business Service, ale również perspektywa szybkiego znalezienia zatrudnienia. Jak podkreśla dr Ewa Listopadzka, studentom, także tym którzy jeszcze nie ukończyli studiów, firmy są już gotowe zaoferować propozycję stażu i pracy, a także wyrażają zainteresowanie wyszkoleniem potencjalnych pracowników we własnym zakresie. Co nie oznacza, że studenci narzekają na braki nauczania pod tym względem - zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych programów w pracowniach komputerowych, a materiał dydaktyczny jest stale aktualizowany, o co dba opiekun merytoryczny, specjalistka w zakresie prawa celnego, doktor Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.


"Dążeniem kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, pełnych kreatywności absolwentów. Kształcimy studentów, którym chcemy nie tylko stworzyć optymalne warunki uzyskania określonych efektów kształcenia, odpowiadających potrzebom otoczenia zewnętrznego, zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, ale także rozwinąć ich predyspozycje indywidualne, czy nauczyć przedsiębiorczości. Warto wspomnieć także, że przyjęta w Uczelni formuła kształcenia zapewnia studentom możliwość uczestniczenia w inicjatywach naukowo-badawczych. W tym zakresie podejmowane są następujące działania: organizowanie konferencji, w tym także studenckich, seminariów naukowych; realizowanie projektów badawczych oraz rozwijanie działalności publikacyjnej." - dodaje dr Justyna Żylińska.


Chcesz złożyć papiery lub dowiedzieć się więcej o kierunku? Odwiedź https://rekrutacja.uth.edu.pl/. Pamiętaj: pierwsze zajęcia ruszają już 14 października!


Powyższy materiał powstał przy współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej.
Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×