23 marca 2019

Edukacja » Edukacja

Oto laureaci konkursu o nagrodę Prezesa Track Tec

Oto laureaci konkursu o nagrodę Prezesa Track Tec

Podczas targów TRAKO, ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą pracę naukową, której celem jest promowanie oraz rozwijanie wartościowych badań w zakresie transportu kolejowego.

Ideą konkursu o nagrodę Prezesa Track Tec jest wyróżnianie osób, które poprzez pracę naukową wnoszą istotny wkład w rozwój branży kolejowej. Doskonalenie standardów trwałości oraz bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej jest bowiem jednym z priorytetów Spółki. Wyróżnieni w ramach inicjatywy studenci i doktoranci otrzymują wsparcie finansowe oraz możliwość rozwijania swoich umiejętności w strukturach Track Tec.

Nagrody zostały przyznane następującym osobom:

I miejsce Piotr Stępień z Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki za pracę doktorską pt. „Wpływ gezy wapiennej na proces hydratacji cementów i ich właściwości”;

II miejsce Łukasz Bury z Politechniki Krakowskiej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej za pracę magisterską pt. „Konstrukcja podtorza w strefie przejściowej i jej wpływ na deformacje nawierzchni kolejowej”;

III miejsce - Lucyna Sokołowska z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Transportu i Elektrotechniki w Radomiu za pracę doktorską „Analiza zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w transporcie lądowym na przykładzie przejazdów kolejowych”.


Dodatkowo wyróżnione zostały jeszcze trzy prace magisterskie:

  • Piotra Łazika z Politechniki Opolskiej pt. „Betony wysokich wytrzymałości i ultra wysokich wytrzymałości; badanie wpływu składu na ich wytrzymałość”;

  • Rafała Obały z Politechniki Krakowskiej pt. „Analiza znaczenia zmiany po wdrożeniu do obsługi bocznicy kolejowej lokomotyw spalinowych sterowanych radiowo”;

  • Pauliny Szabłowskiej z Politechniki Krakowskiej pt. „Wpływ parametrów geometrycznych i mechanicznych na stateczność toru bezstykowego w płaszczyźnie poziomej”.


Naszą misją jest dostarczanie produktów i usług na najwyższym poziomie, ale poprzeczkę stawiamy wysoko nie tylko sobie. Dostrzegamy ogromny potencjał w młodych ludziach i potrzebę rozwijania ich nowatorskich pomysłów. Dlatego poprzez konkurs Track Tec postanowiliśmy ich wspierać na drodze do spełnienia zawodowego w ciekawej oraz perspektywicznej branży – powiedział dr inż. Jarosław Pawluk, Prezes Grupy Track Tec S.A.

Tegoroczna edycja konkursu objęła następujące tematy: budownictwo, inżynieria materiałowa, automatyka kolejowa, współpraca taboru kolejowego z nawierzchnią oraz ochrona środowiska.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×