28 marca 2020

Edukacja » Edukacja

Świadectwo maszynisty - zmiana przepisów

Świadectwo maszynisty - zmiana przepisów
26 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa maszynisty

Do wykonywania zawodu maszynisty niezbędna jest licencja maszynisty i świadectwo maszynisty. Dotychczasowe uprawnienia (prawo kierowania pojazdem kolejowym) należało do 29 października 2018 r. wymienić na ww. dokumenty.

Nowelizacja rozwiązuje problem maszynistów, którzy z powodów niezależnych od siebie (np. zwolnienia lekarskiego) do 29 października 2018 r. nie uzyskali od pracodawcy świadectwa maszynisty i w związku z tym nie mogą wykonywać zawodu.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury wydadzą świadectwa maszynisty osobom, które przed 30 października 2018 r. posiadały ważne uprawnienie do prowadzenia pojazdów kolejowych (na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, kierowcy drezyny lub wózka motorowego lub maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej), jedynie po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

Nie będzie zatem konieczności odbycia przez maszynistów pełnej ścieżki szkolenia i złożenia egzaminu na świadectwo maszynisty.
jagr./MIB

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×