21 kwietnia 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki

WSL inauguracja roku akademickiego

WSL inauguracja roku akademickiegoPonad tysiąc osób przystąpiło do grona studentów Wyższej Szkoły Logistyki, pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. W sobotę 29 września 2012 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. Zewsząd rozchodziły się słowa aktu ślubowania: „Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, darzyć szacunkiem władze uczelni oraz wszystkich członków jej społeczności…ślubujemy”
- Witam Państwa w Wyższej Szkole Logistyki. Witam w miejscu, gdzie od blisko czterdziestu lat bije serce polskiej logistyki - tymi słowami przywitał nowych studentów rektor WSL, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski.
- Uczelnia w sposób kompleksowy przygotuje Was do obejmowania stanowisk logistycznych na rynku pracy. Wyposażymy Was w wiedzę praktyczną, skonfrontowaną z oczekiwaniami przedsiębiorstw logistycznych. Będziecie się uczyć od kompetentnych doświadczonych wykładowców. Umożliwimy Wam zdobywanie certyfikatów i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Stworzymy warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań naukowych oraz sportowych – wymieniał rektor.
W inauguracji – poza tłumem studentów - uczestniczyło również wielu znamienitych gości: Prorektor TH w Wildau koło Berlina prof. Herbert Sonntag, rektorzy i dziekani wielu uczelni publicznych i niepublicznych, prezesi kilkudziesięciu firm, z którymi współpracuje WSL oraz grono profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych uczelni.
W swoim przemówieniu, rektor - prof. Andrzej Korzeniowski nie szczędził słów pochwały dla Uczelni, która w tym roku rozpoczyna dwunasty rok działalności edukacyjnej. Komplementował wsparcie Instytutu Logistyki i Magazynowania, czołowego ośrodka badawczego z zakresu logistyki w Polsce. Podkreślał jak ważnym jest walor praktyczny uczelni i program dostosowany do wymogów rynkowych oraz współpraca z ponad 30 największymi przedsiębiorstwami logistycznymi w Polsce. Wspominał o doskonałej infrastrukturze uczelni, oprogramowaniu wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa logistyczne, którego uczą się studenci oraz możliwości rozwijania przez nich swoich pasji naukowych i pozanaukowych w uczelni.
Studenci dowiedzieli się o możliwości zdobywania certyfikatów, odbywania praktyk i staży, uczestnictwa w programie LOGMEETING – Spotkania i warsztaty w WSL oraz możliwości wyjazdów zagranicznych i kształceniu w programie „Podwójny dyplom”. Rektor podkreślał znaczenie badań naukowych w rozwoju Uczelni oraz działalności wydawniczej i publikacyjnej. Zwracał także uwagę na bardzo bliską współpracę WSL ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor oraz organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, do której w tym roku przystąpi ponad 8 tysięcy uczniów z całego kraju.
Podkreślił także znaczenie specjalizacji uczelni w procesie kształcenia logistyków oraz zmianę wizerunku WSL wdrożoną od 1 września 2012 r., która tą specjalizację jeszcze bardziej podkreśla.
Jak co roku, rektor Wyższej Szkoły Logistyki wyróżnił medalami „Za zasługi dla rozwoju WSL” liczne osoby i przedsiębiorstwa: Zofię Hryhorowicz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, dr Marię Korzeniowską-Marciniak, wieloletnią kierowniczkę Działu Marketingu WSL, prof. Henryka Sobolewskiego, Martę Tęsiorowską – wiceprezes ds. Komunikacji i Marketingu na Europę Środkowo – Wschodnią firmy Prologis oraz przedsiębiorstwa: Kuehne-Nagel, Quantum Software, Grupę Raben, Prologis.
Medal otrzymała także Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Inauguracja była również okazją do wyróżnienia pracowników Wyższej Szkoły Logistyki.
Nagrody Rektora otrzymali: prof. Bernd Hentschel, prof. Bogusław Śliwczyński, dr Piotr Pagórski, dr Witold Terechowicz, mgr Anna Hoffa, mgr Paweł Fajfer, mgr Agnieszka Szulczyńska, mgr Wojciech Zalewski i p. Anna Michniewicz.
Na zakończenie inauguracji, goście wysłuchali wykładu p. Grzegorza Lichocika, prezesa zarządu firmy Dachser: „Logistyka w świecie szybkich zmian”, po którym w auli rozbrzmiały słowa Gaudeamus Igitur. I tak Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła dwunasty rok działalności, rok pełen wyzwań i zmian ukierunkowanych na jeszcze dynamiczniejszy rozwój uczelni.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×