22 czerwca 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki

UOKiK dla studentów o konkurencji

UOKiK dla studentów o konkurencjiW listopadzie rusza kolejna odsłona kampanii UOKiK - "Przedsiębiorco, nie zmawiaj się!" poświęconej porozumieniom ograniczającym konkurencję. Tym razem adresatem działań edukacyjnych będą studenci uczelni warszawskich
Kampania Przedsiębiorco, nie zmawiaj się! rozpoczęła się w marcu br, a jej adresatami są przede wszystkim przedsiębiorcy. Podstawowym celem podjętych działań było zwiększenie świadomości wszystkich uczestników rynku o istocie i konsekwencjach nielegalnych porozumień oraz o szkodliwości zmów dla całej gospodarki. Akcja edukacyjna objęła cykl filmów oraz audycji radiowych przybliżających najważniejsze aspekty związane z zakazem zawierania porozumień antykonkurencyjnych, ponadto na portalach informacyjnych i w prasie ukazały się artykuły prasowe i komentarze ekspertów UOKiK poświęcone tej tematyce.


Normy za wysokie, czy paliwo gorsze?

Działania prowadzone były we współpracy z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w z całej Polski – stowarzyszeniami, związkami, izbami.
Kontynuację stanowi pilotażowy projekt Urzędu skierowany do studentów kierunków zarządzanie i ekonomia pięciu warszawskich uczelni wyższych. Przedsięwzięcie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o najcięższych naruszeniach konkurencji, jakimi są nielegalne porozumienia zawierane przez przedsiębiorców. W listopadzie i grudniu zrealizowanych zostanie 6 dwuczęściowych warsztatów, w ramach których eksperci UOKiK omówią m.in. podstawowe pojęcia związane z problematyką nielegalnych porozumień, wybrane orzecznictwo Prezesa UOKiK w zakresie antymonopolowych uzgodnień, kwestie dotyczące odpowiedzialności za udział w zmowach i sposobów ich wykrywania. Dodatkowym atutem zajęć będzie ponadto ich interaktywna formuła: obok części teoretycznej pojawią się elementy gry zespołowej, analizy studiów przypadku oraz dyskusja i prezentacja stanowiska w grupach.
- Studenci, do których kierujemy naszą akcję edukacyjną, to przyszli przedsiębiorcy którzy być może w przyszłości będą podejmowali decyzje biznesowe mające wpływ na poziom konkurencji na rynku. Dlatego tak ważne jest przekazanie im wiedzy dotyczącej antykonkurencyjnych porozumień już teraz, na etapie studiów, w myśl zasady – lepiej zapobiegać niż leczyć – przekonuje Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.
Decyzja zobowiązująca - sposób na uniknięcie kary

Zajęcia zostaną przeprowadzone na następujących uczelniach:
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, terminy: pierwsza cześć 9 listopada, druga część 16 listopada
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, pierwsza cześć 6 listopada, druga część 13 listopada
  • Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (stacjonarne studia doktoranckie, terminy: pierwsza część 22 października i druga część 19 listopada) oraz Studium Magisterskie, terminy w trakcie ustaleń
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, terminy w trakcie ustaleń
  • Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, terminy w trakcie ustaleń
  • Akademia im. Leona Koźmińskiego, kierunek: zarządzanie, terminy w trakcie ustaleń
Udział w warsztatach jest bezpłatny, a decyduje o nim kolejność zgłoszeń. Za rekrutację odpowiedzialne będą bezpośrednio same uczelnie – władze wydziałów oraz działające w ich strukturach koła naukowe.
jagr./UOKiK

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×