19 czerwca 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki

"Sea Point 2012"

"Sea Point 2012"VI Sympozjum Transportowo – Logistyczne
Historia Sympozjum Transportowo – Logistycznego Sea Point sięga roku 2006. Wtedy to powstało Koło Naukowe Logistyki i Transportu, działające przy wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Szybko postanowiono zorganizować ogólnopolską konferencję, której debiut w 2007r. zebrał liczne pochwały a zdobyte przez ówczesnych organizatorów doświadczenie zmotywowało do kontynuowania wspólnego dzieła.
Każdej edycji przyświeca temat przewodni, począwszy od tematu „Logistyka od strony morza” i „Logistyka paliw”, od trzeciej edycji postanowiono podzielić zagadnienia na dwa panele tematyczne.


TransLogistics 2012

Rok 2009 szczególnie zapisał się w historii organizowanych konferencji gdyż tamtejsze sympozjum zyskało miano międzynarodowego - uczestniczyli w nim goście m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Norwegii.
Sympozjum Sea Point 2012. Które miało miejsce 8-9 listopada było podzielone na 3 panele tematyczne. Pierwszy i drugi panel, które odbyły się pierwszego dnia, związane były z tematem „Współczesne rozwiązania w transporcie pasażerskim oraz transporcie ładunków”. Transport jest jednym z najważniejszych ogniw funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w związku z tym, chcemy zwrócić uwagę na to zagadnienie i poruszyć dyskusję odnośnie tego aspektu.
W trzecim panelu - „Znaczenie infrastruktury w rozwoju systemów transportowych” omawiano m.in. tematy programu budowy dróg i autostrad w wybranych rejonach Polski oraz wybranych inwestycji wspierających publiczny transport zbiorowy w Szczecinie. Złożoność systemów transportowych, wynikająca z dużej liczby elementów i wzajemnych połączeń, sprawia, że temat ten na pozór nie jest taki prosty. Pragnąc przybliżyć jego zagadnienia podczas sesji tematycznych mamy na celu szerzenie wiedzy logistycznej wśród studentów, ich rozwój poprzez zdobywaną wiedzę.
Referaty były prezentowane przez przedstawicieli Kół Naukowych, m.in. Koło Naukowe Logistyki „TILOG” z Politechniki Krakowskiej, Europejskie Koło Logistyczne „FENIKS” z Politechniki Śląskiej, Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN z Uniwersytetu Łódzkiego.
Po każdym z nich prowadzona była burzliwa dyskusja, podczas której występowała wymiana zdań na temat poprzedniego referatu a także ogólnych spostrzeżeń na temat logistyki.
Olimpiada logistyczna po I etapie

Atrakcją podczas Sympozjum była wycieczka do Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie, gdzie można było podziwiać historyczne autobusy, tramwaje, unikatowe prototypy pojazdów, wiekowe jednoślady oraz inne perełki polskiej jak i zachodniej motoryzacji.
Zarówno poziom merytoryczny jak i organizacja Sympozjum osiągnęły dostatecznie wysoki poziom, jednak obiektywny wynik całokształtu konferencji odda ankieta przeprowadzona pośród członków kół naukowych, biorących udział w Sympozjum.
Wszystkie pochwały i komentarze zebrane po VI edycji Sea Point’a motywują członków Koła Naukowego Logistyki i Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie do kontynuowania tradycji jaką jest organizacja jednej z najsłynniejszych konferencji w Polsce – zatem zapraszamy na VII już edycję Sympozjum Transportowo – Logistycznego Sea Point 2013.

Karolina Wiśniewska

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×