20 kwietnia 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki

Logistyka nad zalewem

Logistyka nad zalewemNawet deszczowo burzowe prognozy pogody na 6-7 czerwca br. nie powstrzymały uczestników od przyjazdu na kolejną V Konferencję Naukową Logistyki Stosowanej zorganizowaną przez Instytut Logistyki Wydziału Mechanicznego WAT. Wobec takiej postawy pogoda musiała skapitulować i nad zalewem Zegrzyńskim rozbłysło słońce, które do wieczora towarzyszyło w czasie przerwa pomiędzy referatami. Nie powiodła się nawet próba postraszenia burzą przed spotkaniem przy ognisku. Wszyscy uczestnicy stawili się w plenerze w komplecie, a najwytrwalsi pozostali tam do świtu.
Tematem tych corocznych spotkań jest kompatybilność logistyki wojskowej i cywilnej.


Kobiety w logistyce 2013

O tej kompatybilności można wnioskować wysłuchując referatów naukowców wojskowych na przemian z uczestnikami cywilnymi. Przejawem kompatybilności może być to, że w wojskowych wystąpieniach mówi się o technikach logistycznych z cywila a w cywilnych o inspiracjach wojskowych.
 

 
Jednak problem nie polega na tym, że taka kompatybilność jest lecz na tym, że ciągle jej się poszukuje. To zaś oznacza, że logistyka jest nadal rozpoznawana po swych przejawach a nie po swej istocie. W efekcie logistyka powstaje rozłączenie w obszarze wojskowości i w obszarze cywilnym. Przeszkodą w połączeniu mogą być chociażby różnie liczone koszty podejmowanych działań.
Tym nie mniej forum wymiany doświadczeń na tych różnych polach przynosi owoce przez to, że toczą się dyskusje na forum, a do tego jest czas i miejsce na wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami. Nie można przeoczyć tej bezcennej wartości, że wielu prelegentów uczestniczyło we współczesnych wojskowych przedsięwzięciach logistycznych, pełniąc ważne funkcje decyzyjne. Jeśli nawet relacje z tych doświadczeń nie są przedmiotem referatów, to można je poznać podczas nieformalnych spotkań.
 
 
W wielu referatach poruszono problem innowacji, który jest kluczem do sukcesu logistyki tak w wojsku jak i w cywilu. Mimo ożywionych dyskusji problem nie znajdzie rozwiązania, dopóki oba rodzaje logistyki nie połączą się we wspólnym ujęciu teoretycznym logistyki. Jak dotąd jednak położone ku temu podstawy nie spotykają się ze zrozumieniem. Bez tego źródła innowacyjności mogą być znajdowane tylko w sprytnym naśladownictwie liderów.

Smakowanie dziegciu

Ważnym elementem konferencji było koleżeńskie spotkanie z prof. Stanisławem Oziemskim. Z okazji swych 90 urodzin Jubilat przedstawił w zarysie swą drogę zawodową od inżyniera do logistyka. Głównym motywem Jego publikacji w dziedzinie logistyki stało się podkreślania roli człowieka w systemach technicznych oraz dwoiste ujęcie wiedzy o logistyce. Ta tematyka stała się też kanwą krótkiej dyskusji uczestników z Profesorem.
X Polecamy artykuł:
Rośnie liczba luksusowych aut

 
 
Słoneczna pogoda utrzymała się przez dwa dni, co zaowocowało pogłębieniem dotychczasowych znajomości i zawiązaniem nowych. Po wielu naukowych konferencjach, te osobiste relacje stanowią nieustające źródło inspiracji w logistyce.
dr Józef Okulewicz
Politechnika Warszawska
Foto z uczestnikami: Anna Nieżychowska, studio „Czarny melonik”.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×