20 kwietnia 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki

Liga młodych logistyków

Liga młodych logistyków„Liga Młodych Logistyków” jest autorskim konkursem Naukowego Koła Logistyki Dialog działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W tym roku akademickim odbędzie się jego IV edycja.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor, a jego głównym celem jest pogłębianie wiedzy uczestników i wzrost zainteresowania logistyką ze względu na współczesny wymagający rynek pracy. LML jest również ciekawą inicjatywą, która pozwala urozmaicić naukę. Uczniowie mogą realizować swoje pasje i pogłębiać wiedzę z zakresu logistyki.


500 najlepszych młodych logistyków po eliminacjach

Z roku na rok konkurs staje się coraz bardziej popularny. Świadczy o tym rosnąca liczba uczestników w kolejnych edycjach. W 2014 roku udział wzięło aż 134 uczniów z czterech województw.
Do konkursu można zgłosić trzyosobowe zespoły (po dwa zespoły ze szkoły). W tym roku konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji, które odbędą się 8 stycznia 2015 roku oraz finału – 19 marca 2015 roku. Do finału zakwalifikowanych zostanie 8 zespołów z najlepszymi wynikami.

Eliminacje, przeprowadzane w szkołach, będą miały formę zadań obliczeniowych, natomiast w finale drużyny będą rozwiązywać test oraz case study. Nad poprawnością merytoryczną zadań będą czuwać pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej (2 komisje jury). W czasie trwania finału zaproszeni goście zaprezentują uczestnikom miniwykłady.

W finale uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny będą mogły wziąć udział w atrakcyjnym wyjeździe studyjnym razem z członkami Naukowego Koła Logistyki Dialog.
Zgłoszenia do konkursu można przysyłać do dnia 19 grudnia 2014r na adres: ligamlodychlogistykow@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajduje się na stronie www.nkl.ue.katowice.pl. Serdecznie zapraszamy!

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×