21 maja 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki wykaz

Europejskie koło Logistyczne „Feniks”; Wydział Organizacji i Zarządzania; Politechnika Śląska

Europejskie koło Logistyczne „Feniks”; Wydział Organizacji i Zarządzania; Politechnika ŚląskaEuropejskie Koło Logistyczne "FENIKS" skupia studentów IV roku specjalności Systemy Logistyczne w Przedsiębiorstwie działające przy Zakładzie Zarządzania Produkcją i Logistyki Katedry Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Nasze koło powstało z zainteresowań i chęci pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki. Jesteśmy młodymi ludźmi chcącymi przybliżyć sobie i innym zagadnienia i problemy związane z logistyką, a także zapoznawać się z nowościami w tej dziedzinie. Co pewien czas będziemy publikować nasze własne opracowania, a także artykuły napisane i udostępnione dzięki uprzejmości i współpracy kadry naukowej Katedry Organizacji Produkcji.
Cele:
  • Uświadomienie roli transportu i usług logistycznych w procesie integracji Polski z Unią Europejską
  • Upowszechnienie wiedzy o ewolucji całego sektora logistyki, transportu i spedycji, będącej konsekwencją integracji ze strukturami europejskimi oraz wzmożonej współpracy z krajami Unii Europejskiej
  • Współpraca z innymi kołami naukowymi zajmującymi się tematyką logistyki
  • Współpraca z przedsiębiorstwami logistycznymi, spedycyjnymi i transportowymi zarówno europejskimi mającymi oddział w Polsce jak i krajowymi.


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×