26 kwietnia 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki wykaz

Naukowe Koło Logistyki "DIALOG"; Katedra Logistyki Ekonomicznej; Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Naukowe Koło Logistyki "DIALOG"; Katedra Logistyki Ekonomicznej; Akademia Ekonomiczna w KatowicachDIALOG jest pełnoprawnym i znanym w środowisku logistycznym Naukowym Kołem Logistyki. W ciągu krótkiego okresu naszej działalności zdołaliśmy dotrzeć ze swoim programem do wielu studentów, pracowników i organizacji naukowych oraz firm, nawiązując korzystną dla obu stron długotrwałą współpracę. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój w aspekcie naukowym, praktycznym i organizacyjnym. Mamy nadzieję, że DIALOG stanie się nie tylko wizytówką naszej Alma  Mater, ale  także  kolebką cenionych  w kraju  i na świecie  specjalistów ds. logistyki.
Misją koła jest zaspokojenie rozwojowych potrzeb członków NKLu poprzez ciągłe poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie praktycznych umiejętności w dziedzinie logistyki. Misja ta realizowana jest głównie poprzez:
 • wymianę ciekawych informacji i materiałów dotyczących logistyki i innych dziedzin pokrewnych;
 • integrację i częste kontakty interpersonalne;
 • dostęp do informacji i materiałów udostępnianych przez kadrę naukową Akademii Ekonomicznej w Katowicach jak i pracowników innych uczelni;
 • kontakty i wymianę doświadczeń ze studentami zrzeszonymi w Naukowych Kołach Logistyki z innych ośrodków akademickich
 • uczestnictwo  w różnego rodzaju konferencjach, kongresach czy targach logistycznych  organizowanych zarówno przez środowiska akademickie, jak i przez firmy komercyjne;
 • poprzez organizowanie i uczestnictwo w  warsztatach i prezentacjach pozwalających rozwijać "miękkie" umiejętności managera;
 • a głównie poprzez organizowanie raz do roku własnej konferencji logistycznej;
Cele NKL DIALOG:

 • rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
 • promocja logistyki  w środowisku studenckim i poza nim;
 • integracja środowiska studenckiego zaangażowanego w naukową działalność logistyczną w różnych ośrodkach akademickich w Polsce;
 • rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi edukacją logistyczną, wdrażaniem najnowszych rozwiązań w tym obszarze dającym studentom możliwość zapoznania się z praktyka logistyczną;

Dane kontaktowe:       
Naukowe Koło Logistyki "DIALOG" przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej
Akademii Ekonomicznej w Katowicach
bud. D, pok. 428
ul. Bogucicka 14
40-226 Katowice

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×