21 kwietnia 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki wykaz

Studenckie Koło Naukowe Transportu; Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Studenckie Koło Naukowe Transportu; Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach ul. 1-go Maja 47 40-228 Katowice
tel/fax: (032) 25 88 495
Strona internetowa: www.sknt.ae.katowice.pl

E-mail: sknt@o2.pl

Opiekun naukowy: dr Joanna Hawlena   hawlena@interia.pl
Przewodnicząca SKNT: Anna Urbanek    anna.urbanek1@gmail.com


Studenckie Koło Naukowe Transportu działa przy Katedrze Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach od 2001 roku. Do podstawowych kierunków działań SKNT można zaliczyć:
  • Uczestniczenie w badaniach naukowych i współpraca z przedsiębiorstwami sektora TSL;
  • Nabycie umiejętności praktycznych poprzez przygotowanie i organizację konferencji naukowych;
  • Rozszerzanie zainteresowań poprzez wyjazdy tematyczne oraz uczestniczenie w konferencjach naukowych;
  • Przygotowanie studentów do podjęcia studiów doktoranckich, szczególnie poprzez umożliwienie publikowania;

Jednym z najważniejszych aspektów działalności SKNT jest współpraca z licznymi przedsiębiorstwami szczególnie działającymi w branży TSL. W latach 2007 – 2008 członkowie koła uczestniczyli w badaniach obsługi pokładowej w samolotach węgierskich linii lotniczych Wizzair, latając do poszczególnych stolic europejskich. Dzięki przeprowadzonemu przez nich audytowi znacznie zwiększyła się jakość obsługi pokładowej i wzrosły dochody firmy pochodzące z tego typu działalności.

W czerwcu 2009 roku Studenckie Koło Naukowe Transportu we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach i przeprowadziło badania ilościowe i jakościowe w autobusach należących do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Celem projektu badawczego było określenie liczby przewożonych pasażerów w autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, oraz określenie okresów i kierunków charakteryzujących się największym i najmniejszym popytem (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), jak również określenie preferencji mieszkańców miasta i gminy Zawiercie w zakresie autobusowej komunikacji miejskiej.

Członkowie SKNT angażują się także w liczne projekty badawcze, wśród których wymienić należy Narodowy Program Foresight Polska 2020. W projekcie tym Paweł Sośnicki i Arkadiusz Meps uczestniczyli w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi.

Wśród innych inicjatyw podejmowanych w ubiegłych latach przez członków SKNT można wyróżnić:
  • organizację obozu naukowego w Grecji w 2005 roku;
  • wyjazdy promowe Karlskrony połączone ze zwiedzaniem portu w Gdyni w 2005 roku;
  • wycieczkę promową do Kopenhagi w 2006 roku;
  • zwiedzanie lotniska w Pyrzowicach;
  • wizytę w Fabryce Opel w Gliwicach;
  • zwiedzanie zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach.
Członkowie SKNT uczestniczą w konferencjach naukowych, które owocują publikacjami naukowymi oraz licznymi sukcesami. Referat Anny Urbanek wygrał konkurs na najlepszą prezentację podczas „IV Międzyuczelnianego Forum Młodych Logistyków” pod hasłem „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty logistyki”, zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską i Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu w marcu 2009 roku. Podczas tej konferencji członkowie SKNT zdobyli również 2 – gie miejsce w konkursie na najlepsze rozwiązanie Case Study nt. „Efektywne zarządzanie produkcją – szansą na sukces w warunkach kryzysu”.

Studenckie Koło Naukowe Transportu organizuje konferencje naukowe, w których udział biorą studencki oraz pracownicy naukowi z ośrodków akademickich z całej Polski. W 2006 roku została zorganizowana w Wiśle konferencja pod hasłem „Transport, spedycja, logistyka. Innowacyjność wyzwaniem strategicznym rynku”. W ubiegłym roku akademickim ponownie do Wisły zostali zaproszeni studenci z uczelni z całej Polski na konferencje pod hasłem „Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych w zmieniających się warunkach rynkowych”. Przybyli na nią opiekunowie kół naukowych i ich członkowie ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Politechniki Radomskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku - Białej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Efektem ostatniej konferencji jest publikacja naukowa, która ukaże się w listopadzie 2009 roku.

Lista publikacji członków SKNT:
1. Meps A., Sośnicki P., Skrzydlaci studenci, „Kampus”, nr 15/2008;
2. Sośnicki P., Hyra Ł., Organizacja i funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w Polsce, „Transport Szynowy – Statystyki i Analizy”, nr 2/2008;
3. Urbanek A., Sośnicki P., Zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce, „Transport Szynowy – Statystyki i Analizy”, nr 4/2008;
4. Urbanek A., Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko w aspekcie projektów EcoTransIT i EcoPassenger, [w]: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty logistyki pod red. P. Golińskiej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009;
5. Urbanek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie działań podejmowanych przez firmy sektora TSL, [w]: Nowoczesne tendencje w zarządzaniu wartością organizacji pod red. R. Barcika i Z. Zontka, Wydawnictwo Akademii Techniczno – Humanistycznej, Bielsko – Biała 2009.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×