27 kwietnia 2018

Edukacja » Koła naukowe logistyki wykaz

Koło Naukowe Logistyki i Jakości - ATH Bielsko- Biała

Koło Naukowe Logistyki i Jakości - ATH Bielsko- Biała Koło Naukowe Logistyki i Jakości - Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej  powstało w 2002 i skupia w sobie studentów, pracowników i absolwentów ATH zainteresowanych tematyką logistyki, zarządzania logistycznego, zarządzania jakością i nauki o towarach. Celami działania Koła są:
  • rozwijanie, kształtowanie i popularyzacja życia naukowego,
  • prowadzenie w ramach Uczelni prac naukowo-badawczych,
  • pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności studentów i pracowników ATH,
  • rozwój intelektualny, kulturalny i interpersonalny członków Koła,
  • promocja Akademii Techniczno-Humanistycznej,
  • integracja społeczności akademickiej,
  • organizowanie życia studenckiego.
Koło organizuje pracę badawczą i naukową, spotkania o charakterze naukowym i warsztatowym, imprezy naukowe w formie odczytów, wykładów, spotkań, konferencji i seminariów oraz imprezy o charakterze kulturalnym, okolicznościowym i rekreacyjnym.Dane kontaktowe:
Koło Naukowe Logistyki i Jakości ATH
Katedra Zarządzania
43-300 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×