21 lutego 2020

Edukacja » Nowości wydawnicze

"Przewozy intermodalne"

"Przewozy intermodalne"
Nowość ILiM
Na rynku wydawniczym ukazała się książka "Przewozy intermodalne" pod redakcją Włodzimierza Rydzkowskiego. Publikacja ta prezentuje innowacyjne rozwiązania opracowanie i wdrożone przez specjalistów na rodzimym rynku transportowym.
Jaką rolę odgrywają centra logistyczne w przewozach intermodalnych? Jak przebiega koordynacja dostaw kontenerów koleją do terminalu morskiego? Jakie są najważniejsze elementy zarządzania taborem kolejowym do przewozu kontenerów w czasie rzeczywistym?
To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w książce. Głównym celem monografii jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez polskich przedsiębiorców oraz naukowców w obszarze przewozów intermodalnych.

Logistyka międzynarodowa

Autor: Włodzimierz Rydzkowski (red.)
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2015
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-63186-05-0
Objętość: 186 stron

Pierwsze rozdziały odnoszą się do ogólnych, teoretycznych zagadnień związanych z omawianą problematyką. W następnej kolejności autorzy prezentują konkretne rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności i atrakcyjności przewozów intermodalnych.

- Problematyka transportu intermodalnego staje się obecnie ważnym zagadnieniem w realizacji łańcuchów dostaw. Należy zwrócić uwagę na fakt, że polityka UE w swoich działaniach kierunkowych zakłada, że około 30% ładunków przewożonych dotychczas transportem drogowym na odległościach powyżej 300 km powinno do 2030 roku zostać przejęte przez inne gałęzie transportu, w tym głównie transport kolejowy. To duże wyzwanie zarówno dla polityki transportowej Polski jak i jego systemu transportowego jak i gestorów ładunków. Stąd też niezmiernie cieszy pojawienie się takiej pozycji książkowej, która przybliża czytelnikowi różnorodne aspekty przewozów intermodalnych, wskazując na ich przyszłość oraz bariery rozwoju - napisała w recenzji prof. dr hab. Zdzisław Kordel, Uniwersytet Gdański, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×