19 czerwca 2018

Edukacja » Uczelnie

Programy stażowe w branży TSL

Programy stażowe w branży TSLKomentarz Katarzyny Bochenkiewicz, konsultantki Page Personnel Customer Service & Logistics, specjalizującej się w rekrutacjach dla branży TSL
Sektor TSL to bardzo dynamiczne środowisko biznesowe, w którym konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji, wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym współpracy z innymi, a także odporność na stres. Programy stażowe w tej branży to bez wątpienia szansa dla młodych ludzi do kontaktu z realnymi sytuacjami biznesowymi i skonfrontowania wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej z konkretnymi wyzwaniami. Dają one możliwość zatrudnienia w renomowanych firmach oraz nawiązania bezcennych kontaktów.
O perspektywach po odbyciu stażu decyduje kombinacja kompetencji miękkich i twardych. Do tych ostatnich zaliczymy m.in. bardzo dobrą znajomość języków obcych (najchętniej język angielski plus jeden dodatkowy – niemiecki, rosyjski, francuski lub hiszpański) i programu Excel oraz zdolności analityczne. Umiejętności te, obok kompetencji miękkich, decydują czy stażysta otrzyma propozycję pracy i poradzi sobie z zadaniami po ukończeniu stażu.

Co po stażu?
Młode osoby po odbyciu stażu mogą najczęściej znaleźć pracę na stanowiskach asystenckich np. asystenta ds. transportu, logistyki czy spedycji międzynarodowej i liczyć na wynagrodzenia wahające się od 1 850 zł do 4 500 zł brutto w zależności od zakresu obowiązków, lokalizacji oraz wielkości firmy. Warto jednak podkreślić, że sam fakt odbycia stażu nie gwarantuje lepszego wynagrodzenia w przyszłości, gdyż dla pracodawców liczy się przede wszystkim wiedza i umiejętności zdobyte podczas takiego programu. Nasi klienci z branży TSL zwracają uwagę na różnorodność wykonywanych obowiązków, zaangażowanie, otwartość, komunikatywność, gotowość do zmian, elastyczność i proaktywną postawę podczas stażu. Chcą też poznać przykłady konkretnych zrealizowanych zadań i wdrożonych projektów.

Czy warto?
Z perspektywy rekrutera w branży TSL, programy stażowe w CV młodego kandydata mają duże znaczenie, gdyż rozpoznawalne marki wpływają na jego postrzeganie w oczach osoby rekrutującej – świadczą m.in. o proaktywnej postawie. Możemy zakładać, że podczas programu stażowego kandydat nabył umiejętność pracy w złożonych strukturach, pracował nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz pozyskał ogólną świadomość biznesową.

Kierunki rozwoju programów stażowych
Z roku na rok notujemy coraz więcej ofert praktyk oraz programów stażowych skierowanych do studentów. Wzrasta też zainteresowanie firm z branży TSL współpracą z biurami karier działającymi na uczelniach, które przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Prowadzą one szkolenia i warsztaty rozwijające twarde i miękkie umiejętności cenione na rynku. Sądzę, że programy stażowe w sektorze TSL, podobnie jak w innych branżach, będą zmierzały w kierunku powierzania stażystom samodzielnych, ambitnych projektów. Tego typu podejście zapewni zarówno stażystom, jak i firmie możliwość lepszej oceny i wzajemnego dopasowania.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×