23 marca 2019

Edukacja » Uczelnie

Multicco szkoli studentów Politechniki Białostockiej

Multicco szkoli studentów Politechniki Białostockiej
Dzięki realizowanemu przez uczelnię i wdrożonemu w firmie Multicco programowi stażowemu studenci logistyki zyskują szansę na stałe zatrudnienie.
Projekt „Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej” zakłada sfinansowanie trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych dla najlepszych studentów kierunku logistyka na białostockiej uczelni. – W projekcie zaplanowano staże w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie transportu i spedycji, logistyki zaopatrzeniowej i magazynowej, logistyki dystrybucji, logistyki produkcji, działalności w obszarze informatyzacji systemów logistycznych oraz ekologistyki – wyjaśnia dr Urszula Ryciuk, kierownik projektu.Jednym z biorących udział w projekcie przedsiębiorstw jest firma Multicco, specjalizująca się w transporcie krajowym i międzynarodowym. – Wielu pracodawców ceni sobie u nowo zatrudnianych pracowników zawodowe doświadczenie. My zaś wychodzimy z założenia, że trzeba je gdzieś zdobyć i dajemy młodym ludziom taką możliwość- mówi Izabela Czubaty, koordynator Akademii Młodego Spedytora – programu, którego pierwsza edycja jest realizowana w ramach wspomnianego wyżej projektu. – Sektor TSL to jeden z kluczowych sektorów województwa podlaskiego, dlatego projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na dobrze wykształconą i przygotowaną do przyszłej pracy zawodowej kadrę – dodaje dr Urszula Ryciuk.
Program stażowy w białostockim oddziale Multicco rozpoczął się 1 lipca br. i potrwa do 30 września. Bierze w nim udział sześciu studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia. W ciągu trzech najbliższych miesięcy swoją praktyczną wiedzą podzielą się z nimi pracownicy działów spedycji, handlowego, windykacji, administracyjnego i księgowości. – Podczas praktycznych zajęć zaprezentujemy największe giełdy transportowe, omówimy rodzaje samochodów używanych w branży, sporo czasu poświęcimy też dokumentacji wymaganej do przewozów międzynarodowych. Planujemy również spotkanie z ekspertem, na którym omówione zostaną aktualne przepisy z zakresu prawa przewozowego. Wiele uwagi poświęcimy błędom i opóźnieniom w procesie logistycznym, a także obsłudze reklamacji. To jest ta druga, mniej „kolorowa” strona spedycji, którą młodzi ludzie, chcąc pracować w tej branży, również powinni poznać – mówi Izabela Czubaty.
Przedstawiciele firmy mają nadzieję, że dzięki programowi uda im się pozyskać nowych, wartościowych pracowników. – Spółka rozwija się bardzo dynamicznie. Jesteśmy obecni na największych europejskich rynkach i wchodzimy na kolejne. To dlatego potrzebujemy nowej kadry. Wierzę, że ci młodzi ludzie przyczynią się do dalszego rozwoju naszego przedsiębiorstwa – mówi Wojciech Wendrzycki, prezes Multicco.
Projekt „Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”).
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×