9 grudnia 2019

Edukacja » Uczelnie

Prolongata legitymacji szkolnych

 Prolongata legitymacji szkolnych

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” przypomina, że legitymacje szkolne i przedszkolne obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 ważne są do 30 września 2017 r.

Przypomina o konieczności dokonania prolongaty (pieczęć/stempel szkoły nadająca ważność dokumentom) dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM.

Przedszkolaku i uczniu przedłuż swoją legitymację


Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia - podczas kontroli biletów w pociągu KM – podróżnego (ucznia) posiadającego nieważną (brak prolongaty po 30 września) legitymację szkolną uznaje się go za jadącego bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM i pobiera się opłatę dodatkową przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

Źr. KMPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×