24 maja 2018

Edukacja » Życie studenckie

Inżynierowie kształceni przez PKP CARGO i Politechnikę Śląską

Inżynierowie kształceni przez PKP CARGO i Politechnikę ŚląskąPKP CARGO wraz z Politechniką Śląską utworzą Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego w Sosnowcu Maczkach. Nowopowstała jednostka zajmie się kształceniem młodych inżynierów-specjalistów branży kolejowej.
Współpraca ma uzupełnić lukę pokoleniową w zawodach związanych z kolejnictwem i zapewnić kadry wykwalifikowane w nowych technologiach. Oba podmioty będą pracować także nad innowacjami w transporcie kolejowym – to kolejna inicjatywa PKP CARGO po nawiązaniu współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencją Rozwoju Przemysłu.


Koleje Mazowieckie przeszkolą maszynistów SKM Warszawa

Współpraca PKP CARGO z Politechniką Śląską obejmuje obszary badawczy, edukacyjny i kadrowy. To wyjście na przeciw potrzebom branży oraz przykład współdziałania biznesu i środowiska naukowego na rzecz wypracowania dobrych praktyk służących rozwojowi. Takie rozwiązanie coraz częściej stosowane jest przez firmy, którym zależy na wysoko wykwalifikowanych kadrach. Działalność Centrum ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przewozów szynowych w Polsce i uatrakcyjnić ofertę kształcenia na kierunku transport kolejowy.
Kierunek obejmować będzie szeroką tematykę związaną z kolejnictwem, umożliwiając zdobycie wiedzy specjalistycznej. Absolwenci przygotowani będą do pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji, zakładach obsługowo-naprawczych oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją.
Doświadczenie jest niezbędnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej, dlatego zawarta umowa przewiduje ofertę półrocznych staży w PKP CARGO dla najlepszych studentów Centrum. W zależności od zapotrzebowania, przewoźnik będzie również otwarty na zatrudnianie absolwentów kierunku transport kolejowy.
- Współpraca PKP CARGO z Politechniką Śląską przyniesie obopólne korzyści. Zaoferujemy studentom perspektywiczny kierunek studiów, po którym znajdą pracę w ciekawej branży. Obecnie na rynku mamy do czynienia z zanikaniem zawodów związanych z koleją. Stąd nasze zaangażowanie w przygotowanie atrakcyjnego programu nauczania i wsparcie w postaci staży dla najlepszych studentów. Stworzone wspólnie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego pozwoli nam wykształcić nowe pokolenie specjalistów – mówi Łukasz Strączek, dyrektor zarządzający ds. Strategii i Organizacji Grupy PKP CARGO.
Siedziba Centrum mieścić się będzie w budynku dworca kolejowego w Sosnowcu Maczkach, udostępnionego na ten cel przez PKP S.A. Obiekt zostanie odrestaurowany i dostosowany do pełnienia funkcji dydaktycznych i badawczych. Centrum rozpocznie swoją działalność 1 września 2016 roku.
W ramach współpracy Politechnika Śląska oprócz roli dydaktycznej, będzie również zaangażowana wspólnie z PKP CARGO w projekty badawczo-rozwojowe, których efektem ma być wprowadzanie patentów i nowych technologii do przemysłu kolejowego. Jest to kolejny przykład aktywności PKP CARGO zmierzającej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Ich zastosowanie zwiększy szansę na ugruntowanie pozycji spółki jako wiodącego na polskim rynku zintegrowanego operatora logistycznego o europejskim zasięgu.
W ostatnim roku PKP CARGO zainicjowało szeroko zakrojony program szkolenia nowych kadr trakcyjnych. Rocznie spółka zatrudnia i szkoli 500 nowych maszynistów i kandydatów do tego zawodu. Przygotowanie jednej osoby do samodzielnej pracy kosztuje nawet 100 tys. zł. PKP CARGO ponosi te koszty w całości. Każdy z kandydatów w trakcie szkolenia otrzymuje jednocześnie stałe wynagrodzenie.
źr. PKP Cargo

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×