26 kwietnia 2018

Cło i Finanse » Cło i Finanse

Pracodawcy RP oceniają rząd po 1. roku

Pracodawcy RP oceniają rząd po 1. rokuPierwszego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości nie można ocenić jednoznacznie – tym bardziej, że podejmowane działania nie zawsze były spójne wewnętrznie. Przykładem może być bardzo obiecujący pakiet „100 zmian dla firm” i równoczesne inicjatywy zmian podatkowych, które bardzo mocno uderzą w polską przedsiębiorczość.
W dziedzinie gospodarki zdecydowanie na plus należy ocenić przygotowanie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma być długofalowym planem rozwoju polskiej gospodarki. Tak samo Pakiet „100 zmian dla firm” to kompleksowy plan wprowadzający wiele wyczekiwanych od lat zmian w środowisku działania przedsiębiorców. Zawiera on też bardzo ważną zasadę pewności prawa – przedsiębiorcy nie mogą ponosić wstecznej odpowiedzialności, w tym finansowej, za zmianę interpretacji przepisów. Przypomnijmy, że dziś w zasadzie każdy może zostać zaskoczony zmianą wykładni i żądaniem zwrotu dowolnej kwoty wraz z odsetkami sięgającymi kilku lat.
Słuszne jest też potraktowanie innowacji jako motoru rozwoju gospodarczego czy uporządkowanie chaosu w cyfryzacji administracji. Bardzo dużym plusem jest powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz uchwalenie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zmiana tego prawa zakończy ograniczy szkodliwe nadużywanie kryterium najniższej ceny oraz zwiększy znaczenie klauzul społecznych. Krokiem w dobrym kierunku jest także zakończenie uprawiania kreatywnej księgowości budżetowej w kwestii pożyczki dla FUS.
Równocześnie jednak oprócz tych działań przez ostatni rok byliśmy świadkami wydarzeń, które w ocenie Pracodawców RP są szkodliwe. Tak jest z wyraźnym pogorszeniem jakości procesu legislacyjnego i nowego prawa. Projekty nie są konsultowane z partnerami społecznymi. Niektóre ustawy są procedowane w ekspresowym tempie, później konieczne są szybkie poprawki. Efektem jest zwiększająca się niestabilność, niespójność przepisów i niepewność co do stanu prawnego. Nieprzewidywalne zmiany w prawie i atmosfera niepewności powodują, że znaczna część sektora prywatnego wstrzymuje się z inwestycjami pomimo dobrej koniunktury gospodarczej. Przedsiębiorcy czują się zagrożeni przez fiskalne zakusy władz publicznych. Dużo złego przynoszą szkodliwe podatki sektorowe jak kompletnie nieudany podatek handlowy, który należało zawiesić lub podatek bankowy. Nieodpowiedzialna polityka budżetowa pogłębia deficyt finansów publicznych, zauważalna jest stagnacja w inwestycjach infrastrukturalnych oraz zmniejszenie wydatków na B+R. Równocześnie zbyt niskie jest wykorzystanie środków unijnych.
Mimo, że zapowiedzi w energetyce są obiecujące to niepokoi brak jednolitej strategii w obszarze energetyki – działania rządu są niespójne.
W obszarze pracy w złym kierunku poszły niekorzystne propozycje zmian w obszarze pracy tymczasowej oraz zbyt daleko idące propozycje zmian w ustawie o związkach zawodowych – które są niezgodne ze standardami międzynarodowymi. Zdecydowanie nie pochwalamy także prezentowanego przez rząd braku woli poszukiwania kompromisu w ochronie zdrowia.
Nie można też nie zauważyć, że pomimo uznania przez rząd walki z oszustwami podatkowymi za jeden ze swoich priorytetów to dotychczas zaprezentowane rozwiązania raczej nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. Walka z oszustwami podatkowymi jest nieskuteczna. Apele przedsiębiorców o stworzenie skutecznych instrumentów prawnych pozwalających na zweryfikowanie wiarygodności potencjalnego kontrahenta nie znajdują zrozumienia. Zamiast tego proponuje się zaostrzenie kar grożących za przestępstwa gospodarcze, co z uwagi na agresywną politykę fiskalną administracji skarbowej powoduje niepokój wśród uczciwych podatników.
więcej: www.pracodawcyrp.pl

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×