16 lutego 2019

Cło i Finanse » Cło i Finanse

Polacy nie wykupują OC, bo nie jeżdżą autem albo nie mają pieniędzy

Polacy nie wykupują OC, bo nie jeżdżą autem albo nie mają pieniędzy

Najczęstszą przyczyną braku OC – blisko 40 procent wykrytych nieubezpieczonych* – jest wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela po zakupie używanego auta, wynika z najnowszego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Polisa zbywcy pojazdu nie przedłuża się bowiem automatycznie na kolejny rok i jest ważna tylko do końca okresu, na który została zawarta.

Kolejna istotna przyczyna to nieopłacenie raty składki za OC i w efekcie wygaśnięcie umowy ubezpieczenia (24 procent). Inne powody to:


- przekonanie, że dla niesprawnego i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (20 procent);

- brak pieniędzy na opłacenie składki (6 procent);

- oraz opóźnienie przy zawarciu polisy OC po zakupie nowego pojazdu lub po rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy (3,5 procent);


- Brak polisy OC najczęściej wynika z nieznajomości przepisów i błędnego postępowania nowego właściciela po zakupie auta – podsumowuje Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Dlatego zwracamy uwagę osób kupujących używany pojazd, że mogą korzystać z OC zbywcy tylko do końca okresu, który widnieje na polisie – wyjaśnia. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa i nowy właściciel musi wykupić własne OC.

Najnowszy raport UFG pokazuje, że rośnie wykrywalność kierowców bez polisy OC, a system ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – jest coraz bardziej szczelny.

- W ciągu ostatnich pięciu lat udział wykrytych nieubezpieczonych dzięki kontrolom własnym UFG, w ogólnej liczbie zidentyfikowanych osób bez OC, zwiększył się z 30 do 60 procent. Oznacza to, że dziś bez udziału właściciela pojazdu, identyfikujemy już sześciu na dziesięciu nieubezpieczonych – zaznacza Elżbieta Wanat – Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – I cały czas dążymy do rozwoju tego sposobu, gdyż jest on najbardziej skuteczny. Działania te są również zbieżne z projektem rozwiązań eliminujących papierowe dokumenty, w tym również polisy, co zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy modernizacji CEPiK – dodaje.

Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około 80 – 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 – 0,5 procent wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu.

*

* w raporcie przeanalizowane zostały sprawy z okresu od początku stycznia 2013 do końca grudnia 2017. Połowa z nich dotyczyła spraw zarejestrowanych przez UFG na podstawie zawiadomień policji, pozostałe to sprawy wygenerowane z oparciu o dane z bazy polis komunikacyjnych UFG (Ośrodek Informacji UFG); **przypadki w których podczas kontroli ujawniono co najmniej dwie umowy ubezpieczenia, pomiędzy którymi wystąpiła przerwa w ochronie ubezpieczeniowej; ***gdy istnieje polisa OC w danym roku, a po niej lub przed nią ubezpieczenie nie było zawarte;Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×