26 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Status AEO trafił do kolejnej firmy

Status AEO trafił do kolejnej firmyCertyfikat AEO jest gwarancją, że spółka posiada wysoką wiarygodność w oczach organów celnych. Posiadanie tego uprawnienia oznacza, że spółka przestrzega wymogów celnych, posiada odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi oraz udokumentowaną wypłacalność. Niedawno w JAS-FBG S.A. zakończyła się procedura szczegółowego audytu dającą prawo do posługiwania się statusem upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w odniesieniu do uproszczeń celnych.


Izba Celna w Gdyni wydała 25 świadectw AEO
Status AEO przyznany w Polsce ważny jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
- Posiadanie statusu AEO oznacza też ułatwienia dla naszych klientów – wyjaśnia Piotr Sienkiewicz, dyrektor ds. agencji celnych w JAS-FBG S.A. – Dzięki niemu możemy zaproponować importerom specjalną ofertę, pozwalającą na skorzystanie z ułatwień w rozliczaniu podatku VAT, polegających na rozliczeniu przez podatnika podatku VAT z tytułu importu w deklaracjach podatkowych, bez konieczności jego natychmiastowej zapłaty do Urzędu Celnego.
Z Chińczykami o współpracy celnej
Firma posiadająca status AEO podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów, a w przypadku przeprowadzania kontroli odbywa się ona w priorytetowy sposób. JAS-FBG S.A. stara się o uzyskanie w kolejnych lokalizacjach zezwoleń na procedurę uproszczoną w imporcie co będzie skutkowało ułatwieniami w rozliczaniu podatku VAT dla klientów spółki.
bin/pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×