22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Kolejne firmy z AEO

Kolejne firmy z AEOW Izbie Celnej w Katowicach - 9 marca br. odbyła się uroczystość wręczenia 11 świadectw Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.
Na uroczystość zaproszeni zostali przedsiębiorcy, którzy po przeprowadzonym postępowaniu audytowym, otrzymali status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Przed wręczeniem świadectw AEO, odbyła się prezentacja na temat wdrożenia instytucji upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej, w Polsce oraz w Izbie Celnej w Katowicach. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z negocjacjami Komisji Europejskiej prowadzonymi z innymi państwami w zakresie wzajemnego uznawania Świadectw AEO.
Miedzy innymi, na przełomie listopada i grudnia 2010r, odbyła się w Izbie Celnej w Katowicach wizyta monitorująca służby celnej Stanów Zjednoczonych’


Co ma klient z AEO ?

Wyróżnionych zostało 11 przedsiębiorstw:
1. Biuro Spedycji Międzynarodowej „ POLBOD” sp.z o.o.
2. Caspol-Trade sp.z o.o.,
3. ABAKUS Spółka Cywilna,
4. Kancelaria Celna EXPERT Spółka Cywilna,
5. Spółka Cywilna „ ATA”,
6. TSL SILESIA sp.z o.o.,
7. JAS-FBG SA,
8. „ Hermon” Czech &Muzia Spółka Jawna,
9. Przedsiębiorstwo Krajowo- Zagraniczne „PERIBA” sp.z o.o.
10. Quehenberger Logistics Pol , sp.z o.o.
11. General Motors Manufacturing Poland, sp.z o.o.
Uroczystego wręczenia świadectw dokonał Pan Andrzej Szczotka - zastępca dyrektora Izby Celnej w Katowicach.
Warto przypomnieć, że status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO jest udzielany wyłącznie przedsiębiorcom, spełniającym określone przepisami prawa warunki i kryteria, które obejmują:
- przestrzeganie wymogów celnych,
- odpowiedni system zarządzania ewidencjami,
- wypłacalność finansową,
- i w odpowiednich przypadkach standardy bezpieczeństwa i ochrony.
Wymaga to od przedsiębiorców odpowiedniego systemu zarządzania, odpowiedniego zabezpieczenia miejsc prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosownych procedur obejmujących m.in. kontrolę wewnętrzną, bezpieczeństwo systemów informatycznych, dobór kadr oraz poszczególne obszary prowadzonej działalności. Spełnienie takich wymogów często więc wiąże się z wprowadzeniem w firmie dużych zmian organizacyjnych oraz poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych.
W drugiej części spotkania omówiono wyniki ankiet jakie niedawno wypełniali posiadacze statusu AEO oraz działania podejmowane w zakresie ułatwień dla ww. przedsiębiorców przez Izbę Celną w Katowicach. Przedsiębiorcy skorzystali również z okazji do przedstawienia swoich poglądów na temat stosowanych ułatwień oraz swoich oczekiwań i propozycji w tym zakresie.
Status Upoważnionego Przedsiębiorcy jest ważny na terenie całej Wspólnoty oraz, na podstawie wynegocjowanych porozumień także w Szwajcarii, Norwegii, Andorze i Japonii. Obecnie Komisja Europejska prowadzi również negocjacje w zakresie zawarcia analogicznych porozumień z USA oraz Chinami.

Izba Celna w Gdyni wydała 25 świadectw AEO
Dotychczas, w całej Polsce świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO otrzymało 330 przedsiębiorców.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×