22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Warszawa: wręczono świadectwa AEO

Warszawa: wręczono świadectwa AEO 21 czerwca 2011r. w Izbie Celnej w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące uroczystego wręczania świadectw AEO. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Nadkomisarz Celny Pani Maria Rutka, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Nadkomisarz Celny Pani Iwona Bombińska-Ofman, Ekspert Służby Celnej Marek Frydrych pełniący służbę w Referacie ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP tut. Izby oraz Koordynator ds. AEO w Izbie Celnej w Warszawie Pani Marzena Walczak.


Kolejna firma z certyfikatem AEO
Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których m.in. organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych podlegały zakończonemu sukcesem trudnemu i szczegółowemu audytowi.

Podmioty gospodarcze, które otrzymały świadectwo AEO, reprezentowali przedstawiciele firm:

* Aksyd Logistyka Alina Bogdańska, Grzegorz Burzyński Spółka Cywilna
* P.H.U. „Perfect” Agencja Celna
* Unilever Polska S.A.
* „FORUM” Sp. z o.o.
* „Yusen Logistics (Polska)” sp. z o.o.
* KOVIAN- GROUP Sp. z o.o.
* „ACTION” S.A.
* „ZIBI” S.A.

Przywilej posiadania statusu AEO z jednej strony powoduje przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej, z drugiej zaś umożliwia korzystanie z szeregu przewidzianych prawem ułatwień.
Vademecum bezpiecznego spedytora
Przedsiębiorcy, którzy są posiadaczami AEO i stoją przed wyborem partnera biznesowego do współpracy, a także te firmy, które rozważają podjęcie decyzji o ubieganiu się o przedmiotowy Status powinni pamiętać, że łańcuch dostaw jest na tyle bezpieczny na ile bezpieczne jest jego najsłabsze ogniwo.
bin/za: IC w Warszawie

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×