22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Spedimex z AEO

Spedimex z AEOSpółka Spedimex, świadcząca usługi logistyczne i spedycyjne, uzyskała status Upoważnionego Przedsiębiorcy Wspólnotowego AEO. Tym samym od 22 maja 2012 r. ma prawo do korzystania z istotnych uproszczeń w zakresie obsługi celnej.  Ale przyznanie statusu wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu rygorystycznych wymagań. W trakcie prowadzonego przez organ celny audytu, badaniu poddawane są między innymi procedury bezpieczeństwa, przestrzeganie wszystkich wymogów celnych, system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi.
Sprawdzana jest również kondycja finansowa firmy, posiadanie odpowiednich standardów w zakresie procedur przyjęcia, wydania i przepływu towaru w łańcuchu logistycznym.


Izba Celna w Gdyni wydała 25 świadectw AEO

- Jako upoważniony przedsiębiorca możemy korzystać z szeregu ułatwień odnoszących się do kontroli celnej - potwierdza Beata Szymańska, kierownik działu Agencji Celnej - oznacza to przede wszystkim mniejszą liczbę kontroli, a w przypadku ich wystąpienia są one przeprowadzane w sposób priorytetowy. Możemy też wnioskować o przeprowadzenie kontroli w miejscu innym niż urząd celny. W praktyce nasze działania będą przebiegać szybciej i sprawniej, oszczędzając czas klienta.
- Status AEO potwierdza naszą wiarygodność. To istotny atut w kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi - dodaje Marcin Bąk, prezes zarządu Spedimex - Jego uzyskanie stanowi kolejny, ważny krok w rozwoju firmy.

Status AEO oznacza przedsiębiorcę dbającego o bezpieczeństwo łańcucha dostaw, wiarygodnego dla organów administracji celnej. Firma, która chce się starać o taką akredytację, musi posiadać udokumentowaną historię przestrzegania wymogów celnych oraz wprowadzić zalecane standardy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa towarów.
Certyfikat AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej uznawany jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×