22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Konferencja dla posiadaczy AEO

Konferencja dla posiadaczy AEOUłatwienia dla Biznesu 2013 +
Służba Celna zaprasza upoważnionych przedsiębiorców AEO oraz posiadaczy pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej do wzięcia udziału w konferencji „Ułatwienia dla Biznesu 2013 +” organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Konferencja odbędzie się  12 listopada 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów w Warszawie i potrwa od godziny11.00 do 16.00.
Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10.15. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


Celnicy sprawdzą legalność oprogramowania

W programie konferencji przewidziano m.in. omówienie planowanych zmian przepisów wspólnotowych, obecnego stanu oraz dalszego kierunku rozwoju informatyzacji, wprowadzonych i planowanych nowych ułatwień w przepisach krajowych a także odpowiedzi na pytania przedsiębiorców.
Szczegółowy harmonogram przebiegu konferencji udostępniony zostanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w terminie do 29 października 2012 r.
Przedsiębiorcy, którzy pragną wziąć udział w konferencji mogą na formularzu zgłoszenia wpisać pytanie lub zagadnienie, które chcieliby aby omówione zostało podczas konferencji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie wyłącznie po jednej osobie z firmy.
O udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń; zwrotne potwierdzenia dotyczące zakwalifikowania się na listę uczestników konferencji wysyłane będą do Państwa w terminie od 8 do 12 października 2012.
więcej o konferencji

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×