22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

O AEO na międzynarodowym forum

O AEO na międzynarodowym forum W dniach 26 - 28 września 2012 roku odbyło się we Wrocławiu międzynarodowe seminarium dotyczące instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Seminarium, zorganizowane przez Izbę Celnę we Wrocławiu wraz z Departamentem Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, zostało przeprowadzone w ramach programu Partnerstwa Wschodniego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz administracji celnych krajów należących do Unii Europejskiej tj. z Czech, Finlandii, Francji, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, i Rumunii, jak również reprezentanci administracji celnych krajów współpracujących z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi , Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.


O programie e-Cło z przedstawicielami służby celnej

Seminarium miało na celu promowanie instytucji AEO, a w szczególności przekazanie doświadczeń krajów UE z wdrożeniem AEO. Wykłady połączone z dyskusją, wykazały szczególnie duże zainteresowanie instytucją AEO przedstawicieli krajów pozaunijnych.
W ostatnim dniu seminarium, w ramach warsztatów, przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zaprezentowali projekty, założenia oraz obowiązujące przepisy w swoich krajach w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego oraz dokonali oceny możliwości przyjęcia u siebie zbliżonych rozwiązań do instytucji AEO.
Podsumowując warsztaty, przedstawicielka Komisji Europejskiej oraz reprezentantka Departamentu Polityki Celnej podkreśliły niezaprzeczalny walor poznawczy zaprezentowanych wykładów oraz wskazały na potrzebę pogłębiania współpracy dla realizacji celu jakim jest umożliwienie poszerzonego stosowania unijnych norm oraz standardów.
Konferencja dla posiadaczy AEO

Seminarium znakomicie przyczyniło się do przybliżenia instytucji AEO krajom współpracującym z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego. Wyraziły one bardzo duże zainteresowanie zaprezentowaną tematyką, jak również chęć dalszego pogłębiania wiedzy, w tym praktycznej realizacji ułatwień i korzyści w ramach uzyskanego statusu AEO.
Należy wspomnieć, że współpraca polskiej administracji celnej z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim jest inicjatywą realizowaną w ramach Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015.
Zamknięcia seminarium dokonała Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu Barbara Basista, która wręczyła wszystkim jego uczestnikom pamiątkowe certyfikaty.
jagr./IC we Wrocławiu

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×