22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

AEO w ukraińskim wydaniu

AEO w ukraińskim wydaniuPaństwowa służba celna Ukrainy przygotowała szczegółowe przepisy regulujące zasady ubiegania się podmiotów gospodarczych o przyznanie statusu upoważnionego operatora ekonomicznego.
Przygotowany przez ww. instytucję projekt stosownego zarządzenia zawiera w szczególności tryb ubiegania się przez podmioty gospodarcze o przyznanie im takiego statusu, a także kryteria ich oceny (m.in. prowadzenie działalności w obszarze handlu zagranicznego przez okres co najmniej 3 lat, brak zaległości wobec instytucji celnych czy posiadanie odpowiedniego systemu kontroli przepływu towarów).
Dokument ten jest obecnie oceniany przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.


O AEO na międzynarodowym forum

Nowy „Kodeks celny Ukrainy”, który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2012 r., wprowadził na Ukrainie instytucję tzw. „upoważnionego operatora ekonomicznego” – zweryfikowanego przez służby celne Ukrainy podmiotu gospodarczego, który ze względu na przestrzeganie prawa celnego tego kraju uprawniony jest do dokonywania odpraw celnych towarów w sposób uproszczony.
Ale na dzień dzisiejszy ubieganie się przez podmioty gospodarcze o uzyskanie takiego statusu nie jest możliwe ze względu na brak przepisów wykonawczych do „Kodeksu celnego Ukrainy”.
jagr./WPHI w Kijowie

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×