22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

AEO dla Euroterminalu Sławków

AEO dla Euroterminalu Sławków23 kwietnia 2013 roku, w siedzibie spółki Euroterminal Sławków odbyło się spotkanie, na którym Andrzej Szczotka Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Katowicach wręczył świadectwo AEO dla przedsiębiorstwa Euroterminal Sławków. Spotkanie zostało połączone z promocją ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców, jakie od kilku lat są wdrażane przez Służbę Celną.
Katowicka Izba Celna jest jedną z 16 izb celnych w kraju, obejmuje swoją właściwością miejscową obszar województwa śląskiego. Służba Celna jest przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, a przede wszystkim zabezpiecza interesy finansowe Polski i Unii Europejskiej, wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą, zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami.


Nowe podmioty z AEO

Świadectwo AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, czy odpowiednio środków transportu, zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem. Status AEO oraz procedury uproszczone dają przedsiębiorcom liczne korzyści m.in.:
  • mniejsza ilość kontroli fizycznych i kontroli dokumentów niż inni przedsiębiorcy,
  • oszczędności poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i towarów,
  • odroczenie płatności w zakresie ceł i podatku,
  • nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru w oddziale celnym,
  • mniejsze kolejki na granicy.
Posiadacz statusu AEO jest wiarygodny dla organów celnych z całej Wspólnoty Europejskiej oraz na terenie USA, Japonii, Szwajcarii, Norwegii i Andory.
 

 
W województwie śląskim już 45 przedsiębiorców może poszczycić się tym świadectwem.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych przedsiębiorstw, dzięki czemu nadarzyła się doskonała okazja do wymiany informacji i doświadczeń, w zakresie obsługi AEO między przedstawicielami Służby Celnej i korzystającymi, czy też zamierzającymi w przyszłości korzystać z tej instytucji przedsiębiorcami.
Zgodnie ze Strategią działania Służby Celnej na lata 2010-2015, Służba Celna dąży do ułatwiania legalnej działalności gospodarczej i usuwania barier biurokratycznych oraz doskonalenia współpracy z przedsiębiorcami.

Sylwia Wiktor
Izba Celna w Katowicach

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×