22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Pantos Logistics z hiszpańskim certyfikatem AEO

Pantos Logistics z hiszpańskim certyfikatem AEOSpółka Pantos Logistics, dostawca kompleksowych usług logistycznych działający w ponad 180 sieciach logistycznych na całym świecie, otrzymała w Hiszpanii certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy (AEO, Authorized Economic Operator).
Przypomnijmy, że certyfikat AEO, będący uznanym w branży gwarantem szybkiej obsługi celnej w każdym kraju, jest międzynarodowym standardem przygotowanym przez Światową Organizację Celną (WCO, World Customs Organization). Przyznawany jest eksporterom, importerom oraz firmom logistycznym, które spełniają określone wymogi w zakresie zgodności, wewnętrznego systemu kontroli, zarządzania bezpieczeństwem, płynności finansowej itd.


Ułatwienia i uproszczenia oczami agencji celnych

Spółki posiadające certyfikat AEO korzystają z udogodnień celnych, takich jak skrócony proces odprawy celnej. Po uzyskaniu certyfikatu, Pantos Logistics może korzystać z prostszych zasad odprawy celnej - składa się na nie m.in. mniejsza liczba przedkładanych dokumentów, niższy współczynnik kontroli i szybsze przetwarzanie. Kolejną korzyścią jest fakt oficjalnego potwierdzenia bezpieczeństwa i rzetelności usług logistycznych spółki, co skutkuje znacznym wzrostem zaufania społecznego. Udogodnienia te, pozwalające na skrócenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z odprawą celną, stosowane są powszechnie w odprawach celnych w państwach będących stronami umowy w sprawie wzajemnego uznawania programów upoważnionego przedsiębiorcy (MRA, Mutual Recognition Arrangement).
Firma Pantos Logistics otrzymała certyfikaty upoważnionego przedsiębiorcy na wielu istotnych rynkach, w tym w USA, krajach europejskich, Chinach i Korei. Ostatnio do programu dołączył hiszpański oddział spółki, który otrzymał certyfikaty w takich krajach, jak: Niemcy, Francja, Polska, kraje Beneluksu (kompleksowy oddział dla Belgii, Holandii i Luksemburga), co dowodzi światowej konkurencyjności firmy na europejskim rynku zaawansowanych usług logistycznych.
źródło: PR Newswire

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×