22 maja 2018

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

GEFCO Włochy z AEO

GEFCO Włochy z AEOGEFCO Włochy uzyskało status Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) w jego najszerszej wersji AEOF – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona. Status ten, ważny na czas nieokreślony na terenie całej Unii Europejskiej, potwierdza płynność finansową oraz kompetencje GEFCO z zakresu m.in. inżynierii celnej, przejrzystości procedur oraz poszanowania norm bezpieczeństwa personelu i ochrony systemów informatycznych.
Teraz już 8 oddziałów GEFCO posiada pełen status upoważnionego przedsiębiorcy (Hiszpania, Francja, Włochy, Polska, Czechy, Rumunia, Wielka Brytania, Słowacja), 3 oddziały posiadają certyfikat AEO w zakresie uproszczeń celnych (Niemcy, Belgia, Słowenia), zaś 2 oddziały – certyfikat AEO w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (Portugalia, Węgry). GEFCO stawia sobie za cel uzyskanie statusu AEO dla wszystkich swoich oddziałów.
jagr./pr


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×