23 marca 2019

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Ujednolicony proces obsługi celnej w imporcie i eksporcie

Ujednolicony proces obsługi celnej w imporcie i eksporcie
DHL Express (Poland) jako pierwszy przewoźnik w kraju otrzymał szansę wzięcia udziału w pierwszej fazie wdrożenia nowych przepisów celnych w Polsce. Współpracując z Izbą Celną w Warszawie i warszawskim Urzędem Celnym III „Port Lotniczy” nad skutecznym i efektywnym wdrożeniem zmian, DHL Express (Poland) przeszła pomyślnie weryfikację i otrzymała jedno pozwolenie krajowe na stosowanie procedury uproszczonej w imporcie i w eksporcie.
W ramach ww. pozwolenia uzyskała dodatkowe ułatwienie przy realizacji procedury uproszczonej, jakim jest odprawa scentralizowana. W ramach współpracy firmy z Izbą Celną oraz innymi organami celnymi, wprowadzono pierwsze w kraju rozwiązanie centralnej odprawy celnej. Centralna odprawa zgłoszeń celnych w Urzędzie Celnym III "Port Lotniczy" w Warszawie została zapoczątkowana 5 sierpnia br.- Główną osią strategii działania, jaką realizuje Służba Celna jest perspektywa klienta. Priorytetem są dwa kluczowe elementy: skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie kosztów po stronie klienta. Pozwolenie krajowe na procedurę uproszczoną w miejscu oraz odprawa scentralizowana to odpowiedź na wymagania i oczekiwania przedsiębiorców. Dotychczasowe doświadczenie Izby Celnej w Warszawie pokazuje, że ścisła i partnerska współpraca firmy z organem celnym, poprzedzająca złożenie wniosku o wydanie pozwolenia krajowego, to w konsekwencji sprawne i ekonomiczne postępowanie – powiedziała Renata Mateńka, starszy specjalista wydziału obsługi przedsiębiorców Izby Celnej w Warszawie.
Dzięki uelastycznionym i uproszczonym procedurom w odprawie celnej, DHL Express (Poland) może oferować nowe, korzystne rozwiązania dla biznesu przesyłek międzynarodowych, współtworząc nową jakość obsługi celnej podmiotów gospodarczych w obrocie handlowym.
- Przeprowadzenie tak skomplikowanego procesu nie byłoby możliwe bez pełnego zaangażowania oraz doskonałej współpracy wielu osób po obu stronach – Izby Celnej w Warszawie, innych organów celnych i naszej firmy. Postawa przedstawicieli organów administracji celnej oraz ich praca pozwoliły na realizację tego złożonego procesu w sposób uporządkowany i bez utrudnień dla Klientów naszej firmy – powiedział Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express (Poland). - Jesteśmy wdzięczni za doskonałą współpracę w procesie wdrożenia wytycznych Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych. To właśnie na bazie w/w rozporządzenia nasza firma uzyskała jedno pozwolenie krajowe oraz możliwość odprawy celnej w procedurze uproszczonej scentralizowanej wewnątrz kraju.
Wdrożenie ujednoliconego procesu obsługi celnej wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla klientów firmy DHL Express (Poland), jak i jej pracowników w gateway’ach. Przede wszystkim pozwala na stosowanie jednolitych wymagań wobec klientów w całym kraju i ich przesyłek, z kolei usprawnienia i uproszczenia w odprawach przyspieszają odprawę celną przesyłek klientów.
X Polecamy artykuł:
Realizacja S6 przyspiesza

Już teraz obsługa celna po stronie urzędu celnego odbywa się całodobowo, a obsługa zgłoszeń jest sprawna i szybka. Krótki czas reakcji Urzędu Celnego III „Port Lotniczy” w Warszawie i szybsza odprawa celna, przekładają się na wydajność pracy i efektywność pracowników w Agencjach Celnych DHL Express.
Stosowanie odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju umożliwia firmie DHL Express (Poland) zarządzanie odprawami celnymi z jednego miejsca bez względu na lokalizację na terytorium Polski towarów objętych procedurami celnymi. Ponadto zapewnia większą kontrolę nad prawidłowością transakcji celnych.
Jednocześnie DHL Express (Poland) zapowiada dalszą współpracę z Izbą Celną w kierunku wprowadzenia kolejnych usprawnień procesów celnych w obsłudze klientów.
jagr./DHL

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×