23 marca 2019

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Pakiet portowy

Pakiet portowy
Ministerstwo Gospodarki w ramach tzw. „pakietu portowego” proponuje m.in. zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie oraz wydłużenie terminu na rozliczenie VAT dla tzw. przedsiębiorców upoważnionych (AEO). Pakiet stanowi część uchwalonej 7 listopada 2014 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
- Przygotowane przez nas rozwiązania wpłyną pozytywnie na konkurencyjność gospodarki, w tym portów i otoczenia portowego oraz przedsiębiorców – ocenia wicepremier Janusz Piechociński. Zaznacza, że celem nowych rozwiązań jest m.in. stymulowanie wzrostu obrotów ładunkowych w polskich portach. – Wpłynie to również na rozwój nadmorskich regionów Polski – dodaje.Szef resortu gospodarki podkreśla, że w myśl nowych przepisów przeprowadzanie czynności urzędowych niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu, nastąpi co do zasady w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. - Proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę – ocenił.
Zgodnie z nowymi przepisami wydłużeniu ulegnie również termin na rozliczenie VAT dla importerów, którzy posiadają status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (posiadają wydawany przez służby celne i obowiązujący na terenie całej UE certyfikat AEO - Authorised Economic Operator). Propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT.
X Polecamy artykuł:
Realizacja S6 przyspiesza

Według szacunków MG, już w 2015 r. wprowadzone regulacje, przy założeniu odprawy dodatkowo tylko 80 tys. kontenerów TEU, przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości ok. 60 mln PLN z tytułu cła i podatku dochodowego wynikającego ze wzrostu zatrudnienia w spółkach portowych, 172 dodatkowe miejsca pracy i 200 mln PLN dodatkowego obrotu do uzyskania przez polskie firmy logistyczne.
źródłó: Ministerstwo Gospodarki

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×