25 stycznia 2020

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

Zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty

Zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty
Przypominamy, że od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie korzystne zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty morskie. Dzięki nim podatnicy VAT posiadający status tzw. przedsiębiorców upoważnionych (Authorised Economic Operator - AEO) są uprawnieni do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7.
Przedsiębiorcy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego uzyskują możliwość wydłużenia terminu na rozliczenie VAT w imporcie. Propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT.

Co Służba Celna szykuje na rok 2015

Nowe regulacje przyczynią się również do zmniejszenia uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty. Od 1 stycznia czynności urzędowe niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach procedura może zostać przedłużona do 48 godzin. Proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę.
Pakiet portowy, zawarty w czwartej transzy ustawy deregulacyjnej uchwalonej 7 listopada 2014 r., ma służyć poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym portów i otoczenia portowego oraz przedsiębiorców. Zmiany wpłyną również na rozwój nadmorskich regionów Polski.
Według szacunków MG wprowadzone regulacje przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości ok. 60 mln zł z tytułu cła i podatku dochodowego wynikającego ze wzrostu zatrudnienia w spółkach portowych i otoczenia portowego oraz 170 dodatkowych miejsc pracy. Mogą mieć również istotny wpływ na ważne decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce. Dotyczy to w szczególności firm z branży logistycznej oraz transportowej.
jagr./MG

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×