14 grudnia 2019

Cło i Finanse » AEO - upoważniony przedsiębiorca

AEO dla śląskich firm

AEO dla śląskich firm
W czwartek 5 listopada br. przedsiębiorcom z województwa śląskiego wręczone zostały prestiżowe świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Uroczystość odbyła się w auli wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach seminarium organizowanego przez Fundusz Górnośląski S.A., pt. „Ułatwienia celne i podatkowe dla przedsiębiorców. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy”.
Certyfikaty wręczone zostały przez inspektora Andrzeja Szczotkę, zastępcę dyrektora Izby Celnej w Katowicach.
W trakcie spotkania Rafał Krzywdziński, naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców przedstawił genezę powstania instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy oraz warunki i kryteria niezbędne do otrzymania świadectwa AEO. Omówił także udogodnienia, które wynikają z jego posiadania i korzystania z uproszczonych procedur celnych.

Nowy kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy AEO

Zgromadzeni goście mogli również poznać najnowsze elektroniczne usługi Służby Celnej, które mają wpływ na usprawnienie działalności gospodarczej. Realizowany model obsługi „Potrzeby klientów - oferowane usługi” wyznacza standardy działania nowoczesnej Służby Celnej. Wprowadzenie innowacyjnych elektronicznych usług przyspiesza przepływ towarów oraz usprawnia obsługę klientów. Ułatwienia w polskich portach morskich, rezerwacja terminu odprawy celnej ciężarówek na wschodniej granicy, usuwanie barier biurokratycznych, zwiększenie dostępności e-usług oraz skrócenie czasu obsługi potwierdzają jednoznacznie, że Służba Celna jest bardziej przyjazna biznesowi i świadczy coraz lepsze usługi.
- Zdecydowaliśmy się ubiegać o świadectwo AEO przede wszystkim dlatego, że daje ono rękojmię przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji. Pozwala ono na sprawniejsze i szybsze działanie w ramach odpraw celnych transportów międzynarodowych i daje gwarancję pewności dostarczenia materiałów do klienta na czas, co stanowi priorytet w naszej działalności – mówi Jan Brachmann, prezes zarządu Seifert Polska Sp. z o.o., która pozytywnie przeszła audyt Izby Celnej w Katowicach i tym samym znalazła się w gronie Upoważnionych Przedsiębiorców AEO.


Podczas wydarzenia świadectwa Upoważnionych Przedsiębiorców otrzymali: Seifert Polska Sp. z o.o., Oasis East Sp. z o.o., Vitkovice Milmet SA, „Intersped” Tomasz Smaza, Agencja Celna „Prima-Sad Bis”, Zakład Wielobranżowy „B-Trans” Bartłomiej Kyrcz.
W sumie w województwie śląskim tytułem Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO może poszczycić się 69 podmiotów.
– W trakcie audytu badane jest m.in. przestrzeganie przez przedsiębiorcę wymogów celnych, posiadanie odpowiednich systemów zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi, umożliwiającymi właściwą kontrolę celną. Weryfikacji podlega także wypłacalność przedsiębiorcy oraz – w zależności od rodzaju świadectwa – poziom wdr-żonych standardów bezpieczeństwa i ochrony – mówi Rafał Krzywdziński. - Podmioty, które z pozytywnym skutkiem zakończyły audyt, to stosunkowo wąskie, prestiżowe grono. Obecnie jest ich w Polsce niewiele ponad 800, chociaż liczba ta systematycznie wzrasta – dodaje.

Przypomnijmy, że świadectwo AEO (Authorised Economic Operator) to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r., celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem.
Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Odnosi się on do podmiotów zaangażowanych w operacje celne, a więc m.in. do producentów, prowadzących składy celne, przewoźników, spedytorów, importerów oraz eksporterów. Jest on dostępny dla wszystkich podmiotów, bez względu na ich wielkość i rozmiar prowadzonej działalności.
Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest uznawany w całej Wspólnocie. Upoważniony Przedsiębiorca może ubiegać się o świadectwo AEO C dotyczące uproszczeń celnych, AEO S związane z bezpieczeństwem i ochroną oraz AEO F, stanowiące połączenie wyżej wymienionych.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×