20 lutego 2019

Cło i Finanse » Cło

Międzynarodowa umowa przeciwdziałająca handlowi towarami podrabianymi...

Międzynarodowa umowa przeciwdziałająca handlowi towarami podrabianymi...
... na razie bez Unii Europejskiej
Ed Past, minister handlu zagranicznego Kanady poinformował, że jego kraj podpisał „Umowę ds. Zwalczania Handlu Towarami Podrabianymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA)". Podpisanie ACTA odbyło się 1 października w Tokio. Umowę sygnowały, obok Kanady, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur i Korea Południowa.
ACTA to międzynarodowe porozumienie, które ma za zadanie chronić prawa autorskie, przeciwdziałać handlowi oraz rozpowszechnianiu towarów podrabianych i nielegalnie kopiowanych.

Podróbki zalewają rynek europejski
Z inicjatywą opracowania wielostronnej umowy w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu i handlu towarami podrabianymi wystąpiły Japonia i Stany Zjednoczone w 2006 r. Kanada, Unia Europejska i Szwajcaria dołączyły do wstępnych rozmów w latach 2006 i 2007.
Oficjalne negocjacje rozpoczęły się w czerwcu 2008 roku; do rozmów przystąpiły także Australia, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Singapur.
 Negocjacje nad umową zostały utajnione. Oprócz rządów poszczególnych państw, do negocjacji został także włączony komitet doradczy dużych koncernów w ramach konsultacji w sprawie treści projektu porozumienia.

Polskie stanowisko w sprawie ACTA jest dostępne w odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2010 r., na wniosek Stowarzyszenia ISOC Polska dotyczący udostępnienia informacji publicznej w sprawie Porozumienia ACTA.
Ministerstwo informuje, iż przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej Polskiej nie brali udziału w żadnej z sesji negocjacyjnych w sprawie ACTA. Związane jest to z wyłącznymi kompetencjami UE w zakresie polityki handlowej oraz przyjętym mandatem negocjacyjnym Komisji Europejskiej, a udział państw członkowskich ogranicza się do roli obserwatora. Przed każdą sesją negocjacyjną stanowisko UE uzgadniano na spotkaniach grup roboczych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego brało udział w wypracowywaniu tego stanowiska, jako resort odpowiedzialny za ochronę własności intelektualnej.
MKiDN deklaruje również, iż ochrona własności intelektualnej jest dla Rządu RP priorytetem.
W związku z powyższym Polska popierała prace nad ACTA oraz uznała przepisy europejskie za wzorzec dla kształtu ACTA.
Uzasadnieniem dla tego projektu jest to, iż towary podrabiane są rosnącym światowym problemem, który wymaga globalnej współpracy i koordynacji. Inicjatorzy podkreślają wspólny, międzynarodowy interes, jakim jest walka z fałszowaniem i piractwem, które powodują wielomiliardowe straty podatkowe i handlowe przekładające się na wyższe ceny, zmniejszenie przychodów firm oraz redukcję liczby stanowisk pracy w wielu sektorach gospodarki od przemysłu farmaceutycznego do elektronicznego.
Ministerstwo Handlu Zagranicznego Kanady określa umowę, jako polepszenie międzynarodowej współpracy w zwalczaniu rozpowszechniania towarów podrabianych i nielegalnie powielanych, ustala efektywne ramy prawne w podejściu do tych spraw oraz lepiej chroni prawa autorskie artystów, wynalazców oraz przedsiębiorców, których praca jest obiektem nielegalnych praktyk.
Jednocześnie informuje o potrzebie stworzenia i wprowadzenia przepisów w kanadyjskim prawie, które pozwolą na implementację postanowień ACTA w Kanadzie.

Podróbki za 215 tys. zł
Unia Europejska, Meksyk i Szwajcaria nie podpisały traktatu, ale wzięły udział w spotkaniu i potwierdziły swoje poparcie dla inicjatywy i kontynuację przygotowań do podpisania umowy w jak najszybszym terminie. Artykuł 39 porozumienia, przewiduje czas na podpisanie umowy przez pozostałe kraje do dnia 31 marca 2013 r.
Wstrzymanie się od podpisania umowy przez Unię Europejską związane jest z kontrowersjami, jakie narosły wokół tajności negocjacji i przyjętych rozwiązań w ACTA, które różnią się w niektórych kwestiach od rozwiązań stosowanych obecnie na terenie UE.
Parlament Unii Europejskiej 10 marca 2010 głosował w sprawie jawności prac nad ACTA. W wyniku głosowania przyjęto Rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie jawności i przejrzystości stanu negocjacji ACTA, w której m.in. wezwano Komisję i Radę UE do zapewnienia opinii publicznej i Parlamentowi dostępu do tekstów i podsumowań negocjacji ACTA.

Sprzedający "podróbki" też odpowiada karnie
W Unii Europejskiej muszą obecnie zapaść odpowiednie decyzje na poziomie Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. Niewykluczone, że w kwestii ACTA będzie musiał się również wypowiedzieć Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Informacje statystyczne dotyczące handlu towarami podrabianymi:
OECD szacuje, że wartość towarów wytwarzanych z naruszeniem praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym (z wyłączeniem krajowej produkcji i konsumpcji) osiąga ponad 150 mld euro rocznie (wyższe niż PKB ponad 150 krajów);
W 2010 r. w około 80 tys. zatrzymanych transportach podczas kontroli celnych na granicach Unii Europejskiej, zostało przechwyconych 103 mln artykułów na łączną sumę 1 mld euro. Był to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2009, w którym liczba zatrzymań wynosiła 43,5 tys. transportów;
Najczęściej przechwytywane artykuły przez kontrole celne w 2010 roku to:
  • papierosy (34%), inne wyroby tytoniowe (8%),
  • materiały biurowe (9%),
  • etykiety, plakietki i emblematy (8%),
  • odzież (7%) i zabawki (7%).
14,5% wszystkich zatrzymanych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak szampony, mydła, leki lub sprzętu gospodarstwa domowego (suszarki do włosów, golarki, części komputerowe) mogą mieć niekorzystne skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
Jednym z głównych trendów w 2010 roku była rosnąca liczba zatrzymanych paczek pocztowych. Fałszywe leki stanowią aż 10% światowego handlu lekami. Większość z tych fałszywych leków jest sprzedawanych do najbiedniejszych krajów świata.
jagr./WPHI w Montrealu/MG

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×