23 stycznia 2020

Cło i Finanse » Cło

Kolejne certyfikaty AEO

Kolejne certyfikaty AEO
... dla pomorskich firm
Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych świadectw AEO. Do 15 czerwca 2015 r. w Polsce wydane były 753 świadectwa AEO.
W poniedziałek 22 czerwca certyfikaty wręczone zostały przedstawicielom Grupy Lotos S. A. oraz pomorskim firmom: Morpol S.A (spółka zajmująca się dostarczaniem przedsiębiorstwom handlu detalicznego i gastronomii), Sealand Logistics Spółka z o.o. (dynamicznie rozwijające się spółka spedycyjna z Gdyni, zatrudniająca ponad 40 osób) oraz Pomorskiej Agencji Celnej Mariusz Mandziuk (mikroprzedsiębiorca, specjalizujący się w odprawach celnych o wspomaganiu spedycji).

AEO dla kolejnych firm z Pomorza

Przypomnijmy, że AEO (Autorised Economic Operator) to uznawany we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej status zaufanego partnera administracji celnej, potwierdzający wiarygodność, rzetelność i prawidłowość wywiązywania się przez przedsiębiorcę z obowiązków nakładanych przepisami prawa celnego i dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. Upoważniony przedsiębiorca jest także podmiotem wiarygodnym finansowo, regulującym należycie swoje zobowiązania celne i podatkowe wynikające z prowadzonej przez niego działalności. Przywilej posiadania statusu AEO z jednej strony powoduje przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo obrotu towarowego w tym zewnętrznych granic Unii Europejskiej, z drugiej zaś umożliwia korzystanie z przewidzianych prawem ułatwień, m.in. zmniejszenie ilości przeprowadzanych kontroli celnych, priorytetowe traktowanie przesyłek przez administracje celną i zgłoszeń celnych, a także szybszy i łatwiejszy dostęp do celnych procedur uproszczonych w tym możliwość rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
Status AEO uznawany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, iż przedsiębiorca niezależnie od miejsca uzyskania statusu AEO korzysta z tych samych ułatwień w całej UE. Unia Europejska podpisała porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu AEO ze Szwajcarią, Norwegią, Japonią, Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami.
jagr./IC w Gdyni

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×