22 stycznia 2020

Cło i Finanse » Cło

Pakiet portowy sprawdza się w praktyce

Pakiet portowy sprawdza się w praktyce
1 stycznia 2015 r. zaczął obowiązywać tzw. pakiet „Porty 24h", wprowadzony na mocy ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wprowadziła zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.
Na Służbę Celną nałożono zadanie koordynacji kontroli różnych inspekcji granicznych (weterynaryjnej, sanitarnej, fitosanitarnej oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych) odbywających się w portach w taki sposób, aby możliwe było ich przeprowadzenie przez wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy organizacyjnie dla importerów i operatorów.

Zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty

Analiza zebranych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. danych wykazała, że zamierzony cel „ustawy deregulacyjnej IV", jakim jest obsługa ładunku w porcie w czasie do 24 godzin został osiągnięty.
Nie wystąpiły przypadki naruszenia terminu 24 godzin bez podstawy prawnej. Przypadki wykroczenia poza ten termin (z zachowaniem przepisów ustawy) stanowiły tylko 0.30% wszystkich obsługiwanych w portach morskich zgłoszeń.
Według danych z obszaru pozostającego w jurysdykcji Izby Celnej w Gdyni oraz Szczecinie za I kwartał 2015 r., w ramach pakietu portowego 24 h Służba Celna koordynowała łącznie 1669 zgłoszeń celnych. We wszystkich wypadkach dochowano 24 godzinnego terminu kontroli. To jeden z efektów rozwiązań tzw. „pakietu portowego”, wprowadzonych w ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej.


Przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki ustawa wprowadziła zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.
Według Informacji zebranych przez Izby ogółem w I kwartale 2015 r. obsłużono 71 679 zgłoszeń celnych z czego 66 132 w Gdyni oraz 5547 w Szczecinie (w roku ubiegłym w I kwartale obsłużono 59 806 zgłoszeń celnych).
W badanym okresie nie było żadnego przypadku, w którym przekroczenie terminu nastąpiłoby z naruszeniem przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wdrożenie ustawy było możliwe dzięki ścisłej współpracy Służby Celnej, Inspekcji kontrolnych i operatorów portowych.
jagr./MG/MF

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×