23 lutego 2020

Cło i Finanse » Cło

Usługa "e-klient" w okresie przejściowym

Usługa "e-klient" w okresie przejściowym
... i jej nowe zasady
Na stronie internetowej służby celnej ukazała się informacja o zasadach korzystania z usługi „e-Klient”. Nowe zasady obowiązywać będą od 3 sierpnia 2015r. , czyli w okresie przejściowym, zmierzające do pełnej obsługi elektronicznej wniosków rejestracyjnych osoby fizycznej, podmiotu oraz reprezentacji.
Dlatego klienci zainteresowani dokonaniem czynności wymienionych poniżej od 3 sierpnia 2015r. powinni postępować zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" (Instrukcji e-Klient SC).

29 czerwca 2015 r. rusza usługa „e-Klient Służby Celnej”

Dotyczy to przypadków:
  • uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC (albo awaryjnie klucza do bezpiecznej transmisji danych);
  • uzyskania numeru EORI;
  • dokonania rejestracji osoby/podmiotu, będącego nowym Klientem Służby Celnej, (tj. takiego, który nie był nigdy zarejestrowany w PDR);
  • dokonania aktualizacji danych dotychczas zarejestrowanych w PDR
Jedynie osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, posiadające siedzibę poza terytorium Polski, które nie korzystają z usług polskich przedstawicieli oraz ich reprezentanci mogą dokonywać rejestracji na zasadach określonych w dotychczasowej Instrukcji PDR (Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT).

Jednocześnie Służba Celna informuje, że od 3 sierpnia 2015r. zaprzestaje się dokonywania aktualizacji danych na zasadach określonych w Instrukcji PDR obowiązującej przed dniem uruchomienia usługi e-Klient SC.
W ramach usługi e-Klient SC możliwe jest uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego SC (niekwalifikowany podpis elektroniczny, który zastępuje dotychczas wydawane klucze do bezpiecznej transmisji danych).
więcej na stronie 

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×